BO Charles Maung, S.D.B. (1948- )

nullKardinalprest, erkebiskop av Yangon i Myanmar (2003- )

Født: Charles Maung Bo ble født den 29. oktober 1948 i landsbyen Mohla i distriktet Shwebo i divisjonen og erkebispedømmet Mandalay i Burma (nå: Myanmar), samme år som landet fikk sin uavhengighet fra britene. Han er yngste sønn av U John og Juliana Daw Aye Tin. Hans far var bonde og døde da sønnen var to år gammel.

Deretter ble han sendt til en kostskole i Mandalay som ble drevet av salesianerne, som oftest kalles Salesiani di Don Bosco – SDB; «Salesianere av St Johannes Don Bosco», men det offisielle navnet er Societas Sancti Francisci Salesii. Fra 1962 til 1976 studerte Bo ved Nazareth Aspirantat, et salesiansk seminar i landsbyen Anisakan nær Maymyo (nå Pyin Oo Lwin). Han avla sine første løfter den 24. mai 1970 og sine endelige løfter den 10. mars 1976.

Prest: Han ble presteviet den 9. april 1976 i Lashio, N.S.S. (Northern Shan State) for salesianerne. Etter ordinasjonen ble han utnevnt til sogneprest i Loihkam fra 1976 til 1981, og i Lashio fra 1981 til 1983. Etter å ha tjent som sogneprest, var han fra 1983 til 1985 postert i Anisakan som formator. Han tjente som apostolisk administrator for bispedømmet Lashio fra 1985 til 1986 og som apostolisk prefekt fra 1986 til 1990.

Biskop: Da prefekturet ble oppgradert til rang av bispedømme, ble Bo den 7. juli 1990 utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til den første biskop av Lashio. Han ble bispeviet den 16. desember 1990 av erkebiskop Alphonse U Than Aung (1933-2004), erkebiskop av Mandalay (1978-2002), assistert av biskop Abraham Than (f. 1927) av Kengtung (1972-2001) og biskop Paul Zingtung Grawng (f. 1938) av Myitkyina (1976-2003), senere erkebiskop av Mandalay (2003-14).

Paven utnevnte ham den 13. mars 1996 til biskop av Pathein i divisjonen Ayeyarwaddy, og han ble installert som biskop av Pathein den 25. august 1996. Mens han var biskop av Pathein, var han også apostolisk administrator av bispedømmet Lashio fra mai 1996 til november 1998 og av erkebispedømmet Mandalay fra 3. april 2002 til juni 2003.

Den 24. mai 2003 utnevnte paven ham til erkebiskop av Yangon, tidligere kjent som Rangoon, den største byen i Myanmar og landets hovedstad frem til 2005, da Naypyidaw overtok som ny hovedstad. Han ble installert i sitt nye embete den 7. juni 2003. Erkebiskop Bo var president for den katolske bispekonferanse i Myanmar fra 2003 til 2006. Han er medlem av Det pavelige rådet for kulturen i Roma.

Kardinal: Den 4. januar 2015 kunngjorde pave Frans at Charles Maung Bo ville bli kreert til kardinal i et høytidelig konsistorium i Vatikanet den 14. februar 2015. Han sto som nummer åtte på listen. Hans titularkirke er Sant’Ireneo in Cento.

Utnevnelsen av Bo kan forstås som et tegn på pavens solidaritet med de hardt rammede katolikkene i Myanmar. Mange av dem tilhører etniske minoriteter og var derfor utsatt for sjikane og vold fra den militærregjeringen som satt med makten til 2011, men dette fortsetter delvis også under den sittende sivile regjeringen. Det finnes heller ikke religionsfrihet i fullt omfang i Myanmar så langt. Salesianerpater Bo har engasjert seg lenge for rettighetene til de diskriminerte kristne og de etniske minoritetene i landet.

Kilder: Annuario Pontificio, en.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org, yangonarchdiocese.org, Miranda, Kathpress 5.1.2015 - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. september 2007

av Webmaster publisert 27.09.2007, sist endret 15.02.2015 - 00:44