BOZANIC, Josip (1949 - )

BOZANIC, JosipKardinalprest, erkebiskop av Zagreb i Kroatia (1997- )

Født: Josip Bozanic ble født søndag den 20. mars 1949 i Rijeka i Jugoslavia (nå Kroatia). Han kom fra en bondefamilie og foreldrene var Ivan Bozanic og Dinka Valkovic. Hans bror Antun er prest. Et medlem av hans familie, Bartul Bozanic, var biskop på 1800-tallet. Han gikk på grunnskolen i Vrbnik på øya Krk og på gutteseminaret i Pazin med klassisk latinskole, hvor han tok eksamen i 1968. Deretter studerte han ved de teologiske fakultetene i Rijeka og Zagreb og tok mastergraden i teologi.

Prest: Han ble presteviet den 29. juni 1975 i katedralen i Krk av biskop Karmelo Zazinovic av Krk. Fra 1975 til 1976 var han sekretær for biskopen av Krk. Han var sognevikar fra 1976 til 1978. Fra 1979 til 1985 studerte han dogmatikk ved det pavelige universitetet Gregoriana i Roma, og han tok mastergraden i kirkerett ved det pavelige Lateranuniversitetet. Fra 1986 til 1987 var han kansellist ved bispedømmets kurie i Krk, og fra 1987 til 1989 var han generalvikar. Fra 1988 til 1997 var han professor i kirkerett og dogmatikk ved seminaret i Rijeka.

Biskop: Han ble den 10. mai 1989 utnevnt til koadjutor-biskop av Krk av pave Johannes Paul II. Han ble bispeviet den 25. juni 1989 i Krk av kardinal Franjo Kuharic, erkebiskop av Zagreb. Han overtok den 14. november 1989 som biskop av Krk. Fra 5. juni til 22. november 1996 var han administrator av erkebispedømmet Rijeka-Senj under biskop Anton Tamaruts sykdom.

Han ble den 5. juli 1997 utnevnt til erkebiskop av Zagreb etter kardinal Kuharic. Han ble samme år valgt til president for den kroatiske bispekonferansen, og han er også leder for kommisjonen for forholdene mellom kirke og stat. Han har siden 2001 vært visepresident for Rådet for europeiske bispekonferanser (CCEE). Han deltok på den andre bispesynoden for Europa i oktober 1999.

Han tilhører den provestlige og proeuropeiske fløyen blant de kroatiske biskopene, og derfor støter han ved enkelte anledninger sammen med de mer konservative og nasjonalistiske elementene. Han er for eksempel en sterk tilhenger av samarbeid med krigsforbryterdomstolen i Haag når det gjelder borgerkrigen på Balkan (1990-95), mens noen kroatiske prester og biskoper har gått mot domstolen med den begrunnelse at kroatiske mistenkte ikke er kriminelle, men helter.

Den 12. desember 2010 utnevnte pave Benedikt XVI ham til medlem av Kongregasjonen for katolsk utdannelse.

Kardinal: Han ble kreert til kardinalprest i pave Johannes Paul IIs niende konsistorium den 21. oktober 2003, da han mottok den røde birettaen og titularkirken San Girolamo dei Croati. Han ble den 24. november 2003 utnevnt av paven til medlem av Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen og til Det pavelige råd for Legfolket. Han ble den 6. oktober 2006 valgt til en av to visepresidenter for Rådet for europeiske bispekonferanser (CCEE) for en periode på fem år. Den 30. september 2011 var hans periode over, og nye visepresidenter ble valgt.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble kardinal Bozanic stadfestet som medlem av Utdanningskongregasjonen (30. november).

Neste konklave: Han fyller åtti år den 20. mars 2029.

av Webmaster publisert 15.12.2010, sist endret 23.12.2013 - 17:11