BRADY Seán Baptist (1939 – )

nullKardinalprest. Erkebiskop emeritus av Armagh og Primas for hele Irland (1996–2014).

Født: Seán Baptist Brady ble født den 16. august 1939 i Drumcalpin ved Laragh i bispedømmet Kilmore og grevskapet Cavan (An Cabhán) i den delen av provinsen Ulster som ligger i republikken Irland. Han fikk sin første utdannelse på Caulfield National School i Laragh og St Patrick's College i Cavan. Han fortsatte på St Patrick's College i Maynooth, hvor han i 1960 tok graden Bachelor of Arts i Ancient Classics. Han dro deretter til Det pavelige irske kollegiet i Roma, hvor han i 1964 tok lisensiatgraden i teologi ved Det pavelige Lateran-universitetet.

Prest: Han ble presteviet den 22. februar 1964 i det irske kollegiet i Roma. Deretter fortsatte han studiene ved Det pavelige Lateran-universitetet i Roma, hvor han tok doktorgraden i kirkerett i 1967. Fra 1967 til 1980 var han professor ved St Patrick's College i Cavan. I 1980 ble han utnevnt til viserektor for det irske kollegiet i Roma, og han var rektor ved kollegiet fra 1987 til 1993. Da vendte han tilbake til Irland og ble sogneprest i Castletara i Ballyhaise i grevskapet Cavan og bispedømmet Kilmore (1993-94).

Biskop: Den 13. desember 1994 utnevnte pave Johannes Paul II (1978-2005) ham til koadjutor-erkebiskop av Armagh for å assistere den 77-årige kardinal Cahal Brendan Daly, erkebiskop av Armagh (1990-96). Han ble bispeviet den 19. februar 1995 i metropolittkatedralen St Patrick i Armagh av kardinal Daly. Medkonsekratorer var Emanuele Gerarda, pavelig nuntius i Irland, og hjelpebiskop Gerard Clifford i Armagh. Erkebispedømmet Armagh har sete i Nord-Irland, men omfatter også områder sør for grensen og er primassete for hele Irland.

Kardinal Daly gikk av som erkebiskop den 1. oktober 1996 og ble automatisk etterfulgt av erkebiskop Brady. Han ble innsatt som erkebiskop den 3. november 1996. Han er formann for den irske bispekonferansen.

Erkebiskopens våpen viser våpenet til erkebispedømmet Armagh på den ene siden og hans personlige våpen på den andre. Erkebispedømmet Armagh er representert med palliet, som er en erkebiskops verdighetstegn. Erkebiskopens personlige våpen er en adapsjon av det gamle våpenskjoldet som assosieres med Mac Brádaigh av Cúl Bhríde, som omfatter distriktet rundt Stradone i grevskapet Cavan. Men solen i familievåpenet er erstattet av korshodet til den hellige Muireadhach, det berømte korset fra Monasterboice som ligger i erkebispedømmet Armagh. Erkebiskopens motto er JESUM CHRISTUM COGNOSCERE («Å kjenne Jesus Kristus»), inspirert av ordene fra Johannesevangeliet: «Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus» (Joh 17,3).

Kardinal: Han ble kreert til kardinalprest i pave Benedikt XVIs andre konsistorium den 24. november 2007. Han sto som nummer ni på listen over de nye kardinalene. Han var da 68 år gammel. Hans titularkirke er Santi Quirico e Giulitta, som har vært vakant siden 1968, da kardinal Paul-Marie-André Richaud døde.

Det var en smule overraskende at paven ved denne anledningen for første gang i historien ga Irland sin tredje kardinal, mens både tidligere erkebiskop Daly av Armagh (90) og tidligere erkebiskop Desmond Connell av Dublin (81) ennå lever. Det var også noe overraskende at paven valgte erkebiskopen av Armagh fremfor erkebiskop Diarmuid Martin av Dublin (62), men det har muligens med kandidatenes alder å gjøre. Armagh er jo også landets tradisjonelle primassete (selv om det ligger i et annet land – Nord-Irland er en del av Storbritannia) – erkebiskopen av Armagh er primas av Hele Irland mens erkebiskopen av Dublin er primas av Irland. Høytstående kilder i Vatikanet har også antydet at erkebiskopens positive bidrag til fredsprosessen i Nord-Irland bidro til valget.

Da pave Johannes Paul II i 2001 valgte å kreere den daværende erkebiskopen av Dublin, Desmond Connell, til kardinal selv om han teknisk sett var nummer to i rang etter Brady, var det første gang på et århundre at den røde hatten var gitt til erkebiskopen av Dublin fremfor erkebiskopen av Armagh. Slik sett er årets kreering «back to normal».

I januar 2013 utnevnte pave Benedikt XVI (2005–13) Eamon Martin (53) til koadjutorerkebiskop med etterfølgelsesrett av Armagh. Da pave Frans den 8. september 2014 innvilget kardinal Bradys avskjedssøknad av aldersgrunner (han fylte 75 år i august), ble Eamon Martin automatisk ny erkebiskop.

Neste konklave: Han fylte åtti år den 16. august 2019 og mistet dermed stemmeretten i pavevalg.

Kilder: Miranda, armagharchdiocese.org, en.wikipedia.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 30.11.2007, sist endret 16.08.2019 - 12:16