BRENES SOLÓRZANO Leopoldo José (1949– )

Kardinalprest. Erkebiskop av Managua i Nicaragua (2005– )

Født: Leopoldo José Brenes Solórzano ble født den 7. mars 1949 i byen Ticuantepe i departementet Managua i Nicaragua. Han studerte filosofi og katolsk teologi ved presteseminarene i Managua og Mexico By. Deretter tok han et lisensiat i katolsk teologi ved Det pavelige Lateranuniversitetet i Roma.

Prest: Brenes Solórzano ble presteviet den 16. august 1974. Han var sogneprest i sognene Tisma, La Asunción og San Pio X i Managua. Deretter ble han utnevnt til biskopsvikar for sjelesorgen og stedfortredende generalvikar for erkebispedømmet Managua.

Biskop: Han ble den 13. februar 1988 utnevnt av den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) til hjelpebiskop i Managua og titularbiskop av Maturba, 38 år gammel. Han ble bispeviet den 19. mars 1988 av kardinal Miguel Obando Bravo SDB, erkebiskop av Managua (1970-2005), assistert av erkebiskop Paolo Giglio, den pavelige nuntius i Nicaragua, og erkebiskop Arturo Rivera y Damas SDB av San Salvador.

Brenes Solórzano ble den 2. november 1991 utnevnt til biskop av Matagalpa etter Carlos José Santi Brugia OFM. Den 1. april 2005, dagen før sin død, utnevnte pave Johannes Paul II ham til erkebiskop av Managua. Samtidig aksepterte han avskjedssøknaden til kardinal Obando av aldersgrunner, 79 år gammel. Erkebiskop Brenes er president for den nicaraguanske bispekonferansen. Pave Benedikt XVI utnevnte den 8. oktober 2009 erkebiskop Brenes Solórzano til medlem av Den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika.

Kardinal: Hans forgjenger har til nå vært den eneste av de fire erkebiskopene av Managua som har vært kardinal. Men den 12. januar 2014 offentliggjorde pave Frans at han ville kreere erkebiskop Brenes til kardinal i konsistoriet den 22. februar 2014. Han sto som nummer seks på listen over de nye kardinalene..

Kilder: de.wikipedia.org, es.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 10. januar 2012

av Per Einar Odden publisert 10.01.2012, sist endret 28.08.2022 - 13:39