BRUNETT Alexander J.


BRUNETT Alexander J. Erkebiskop av Seattle, USA.

Født i Detroit den 17. januar 1934. Prestestudier ved Sacret Heart Seminary i Detroit og ved North American College i Roma med studier ved det pavelige universitet Gregoriana.

Presteviet den 13. juli 1958 i Roma. Videre utdannelse ved University of Detroit, Marquette University i Milwaukee, Ecumenical Institute i Jerusalem, Institut Catholique i Paris og ved Goethe-instituttet i Radolfzell i Tyskland. Kapellan ved St. Rose of Lima Parish i Detroit 1959-1961 og i St. Alphonsus Parish i Dearborn 1961-1963. Kapellan fra 1962 til 1964, ved University of Michigan i Ann Arbor. Kapellan ved Eastern Michigan University i Ypsilanti 1968. Akademisk dekan ved St. John's Provincial Seminary i Plymouth, Michigan fra 1969 til 1973. Sogneprest for St. Aidan Parish i Livonia 1973 til 1991, og samtidig leder for erkebispedømmets avdeling for økumeniske og inter-religiøse anliggender. Utnevnt til monsignore i 1990.

Utnevnt til biskop av Helena den 19. april 1994 og bispeviet den 6. juli 1994. Utnevnt til erkebiskop av Seattle den 28. oktober 1997.

Katolsk formann for Den anglikansk/romersk-katolske internasjonale kommisjonen, ARCIC, fra 1999.

av Webmaster publisert 29.12.2003, sist endret 29.12.2003 - 18:01