BÜRCHER Pétur (Pierre)

Pétur (Pierre) Bürcher Biskop emeritus av Reykjavík, Island.

Pétur (Pierre) Bürcher er født 20. desember 1945 i Fiesch, Sveits. Etter studier ved Universitetet i Freiburg og lisensiatgrad fra IFEC i Paris, ble han presteviet den 27. mars 1971. Han ble den 29. januar 1994 utnevnt til hjelpe­biskop av Lausanne, Genéve og Freiburg og ble bispeviet den 12. mars samme år. Han mottok tittelen titular­biskop av Maximiana i Byzacena.

I august 2001 ble han utnevnt til general­president for Catholica Unio, en orga­nisa­sjon som arbeider med rela­sjonen til Kirkene i Midt-Østen og for Kirkens enhet. Pave Johannes Paul II utnevnte ham den 14. juni 2004 til medlem av Kongre­ga­sjonen for Øst­kirkene. Han er også ordfører for Den sveitsiske bispe­konferanses arbeids­gruppe om islam, og er ansvarlig for biskopenes inter­religi­øse dialog. Han snakker tysk, fransk, italiensk og engelsk.

Utnevnt den 30. oktober 2007 til ny biskop av Reykjavík. Innsatt i embedet 15. desember 2007.

Mgr. Bürchers valgspråk for bispegjerningen er Kristus er vår fred.

Biskop Bürcher etterfølger biskop Johannes Gijsen, som fylte 75 år den 7. oktober 2007, og som har vært biskop av Island siden 1996.

Pave Frans aksepterte den 18. september 2015 biskop Bürchers avskjeds­søknad, av helse­messige årsaker. Som hans etterfølger utnevnte paven p. Dávid Bartimej Tencer OFMCap, nåværende sogne­prest i St. Þorlákr kirke i Reyðarfjörður.

Biskop Bürcher ble utnevnt til apostolisk administrator av bispedømmet Chur (Sveits) den 20. mai 2019.

av Webmaster publisert 26.03.2010, sist endret 27.05.2019 - 00:47