CACCIA Gabriele Giordano (1955- )

Observer_UN_NY (2).jpgErkebiskop, det pavelige diplomati, Den hellige Stols permanente observatør ved FN i New York (2019- )

Født: Gabriele Giordano Caccia ble født den 24. februar 1958 i Milano i regionen Lombardia i Nord-Italia. Han vokste opp og bodde i mange år i Cavaria con Premezzo i provinsen Varese i regionen Lombardia, rundt fire mil nordvest for Milano.

Prest: Han ble presteviet den 11. juni 1983 for erkebispedømmet Milano av kardinal Carlo Maria Martini SJ (1927-2012), erkebiskop av Milano (1980-2002). Deretter tjente han i sognet San Giovanni Bosco i Milano til 1986. Da begynte han på Det pavelige kirkeakademiet, som er Vatikanets diplomatskole. Samtidig tok han en lisensiatgrad i kirkerett (JCL) og i 1991 en doktorgrad i teologi (STD) ved Det pavelige universitetet Gregoriana med en avhandling om troen og dens objekt i Søren Kierkegaards Esercizio di cristianesimo (Indøvelse i Christendom).

Han ble den 1. juli 1991 tilknyttet det pavelige diplomati og utnevnt til attaché ved Det apostoliske nuntiaturet i Tanzania. Den 24. juli 1992 utnevnte den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) ham til pavelig kapellan med tittel monsignore. Den 11. juni 1993 ble han kalt tilbake til Vatikanet og tilknyttet sekretariatet til Sostituto (substitutt = avdelingsleder), Vatikanets «innenriksminister», i Statssekretariatets seksjon for alminnelige anliggender. Sostituti var erkebiskopene Leonardo Sandri (2000-07) og Fernando Filoni (2007-11), begge senere kardinaler. Den 17. desember 2002 utnevnte paven ham til assessor for alminnelige anliggender i Statssekretariatet, og samtidig ble han utnevnt til pavelig æresprelat (en høyere monsignoregrad). I tillegg var han medlem av Den romerske kuriens disiplinærkommisjon.

Biskop: Han ble den 16. juli 2009 utnevnt av pave Benedikt XVI (2005-13) til titularerkebiskop av Sepino og apostolisk nuntius i Libanon. Han ble bispeviet den 12. september 2009 i Peterskirken av pave Benedikt, assistert av kardinalene Tarcisio Bertone (statssekretær) og William Levada (prefekt for Troslærekongregasjonen). Han valgte som bispemotto Credidimus Caritati («Vi har trodd på kjærligheten»), jf. 1.Joh 4,16a: («Vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den» (Nos cognovimus et credidimus caritati quam habet Deus in nobis), for øvrig samme bispemotto som erkebiskop Lefebvre (1905-91).

Den 12. september 2017 utnevnte pave Frans ham til apostolisk nuntius på Filippinene. Der var han bare to år før han den 16. november 2019 ble utnevnt av pave Frans til Den hellige Stols permanente observatør ved FN i New York. Der etterfulgte han den filippinske erkebiskop Bernardito Auza, som den 1. oktober 2019 ble utnevnt til apostolisk nuntius i Spania og Andorra. I New York er en av erkebiskop Caccias underordnede Mgr. Fredrik Hansen JCD.

Erkebiskop Caccia ble den syvende Permanente observatør siden den hellige stol fikk observatørstatus den 6. april 1964. Hans forgjengere var erkebiskopene Alberto Giovannetti (1964-73), Giovanni Cheli (1973-86) (senere kardinal), Renato Raffaele Martino (1986-2002) (senere kardinal), Celestino Migliore (2002-10), Francis Chullikatt (2010-14) og Bernardito Auza (2014-19).

Kilder: Annuario Pontificio, en.wikipedia.org, de.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org, zenit.org – Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 22. oktober 2009 – Oppdatert: 19. november 2019

av Webmaster publisert 22.10.2009, sist endret 19.11.2019 - 11:31