CACCIAVILLAN Agostino

Kardinalprest, kurien, tidligere president for APSA (Administrasjonen av den Apostoliske Stols Patrimonium) (1998-2002).

Født: 14. august 1926 i Novale i bispedømmet Vicenza i Italia.

Prest: Han ble presteviet den 26. juni 1949. Etter å ha tatt doktorgraden i kirkerett gikk han i Den hellige Stols diplomatiske tjeneste i 1959. Han arbeidet i Statssekretariatet og tjente en tid på Filippinene og i Spania før han vendte tilbake til Statssekretariatet, hvor han tjenestegjorde fra 1967 til 1976. Han ble æresprelat (monsignore) den 26. august 1973.

Biskop: Den 17. januar 1976 ble han utnevnt til apostolisk pro-nuntius i Kenya og titularbiskop av Amiterno med personlig tittel som erkebiskop av pave Paul VI (1963-78). Han ble bispeviet den 28. februar 1976 i Vatikanet av kardinalstatssekretær Jean Villot. Han ble utnevnt til pro-nuntius i India den 9. mai 1981 av pave Johannes Paul II, og han ble i tillegg utnevnt til pro-nuntius i Nepal den 30. april 1985. Han ble utnevnt til pro-nuntius i USA den 13. juni 1990 - den andre vatikanske ambassadøren til landet. Samtidig ble han utnevnt til permanent observatør til Organisasjonen av amerikanske stater. Paven utnevnte ham til president for APSA (Administrasjonen av den Apostoliske Stols Patrimonium) den 11. november 1998.

Kardinal: Han ble den 21. februar 2001 kreert til kardinaldiakon av Santi Angeli Custodi a Città Giardino av pave Johannes Paul II. Han ble den 15. mai 2001 utnevnt av paven til medlem av Kongregasjonen for Biskoper, Kongregasjonen for Folkenes Evangelisering og Kongregasjonen for Østkirkene, og den 18. mai 2001 til medlem av Det pavelige råd for tolkningen av lovtekster og til konsultor for Den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika. Han ble den 2. mai 2002 utnevnt til medlem av Kongregasjonen for Helligkåringer. Han gikk av som president for APSA den 1. oktober 2002.

I konsistoriet den 21. februar 2011 ble han «forfremmet» til kardinalprest, og på hans anmodning ble hans titularkirke midlertidig (pro hac vice) «oppgradert» til et sete for en kardinalprest.

Da kardinal Jorge Arturo Medina Estévez den 1. mars 2008 ble «forfremmet» fra kardinaldiakon til kardinalprest, rykket kardinal Cacciavillan opp til Kardinalprotodiakon.

Død: Han døde 5. mars 2022.

av Webmaster publisert 04.03.2008, sist endret 19.08.2022 - 16:17