CALCAGNO Domenico (1943- )

CALCAGNO Domenico (1943- )Kardinaldiakon, den romerske kurie. President for Administrasjonen av den Apostoliske Stols Patrimonium (APSA) (2011- )

Født: Domenico Calcagno ble født den 3. februar 1943 i Tramontana i erkebispedømmet Genova og provinsen Alessandria i regionen Liguria i Nord-Italia. Hun studerte humanistiske fag på bispedømmets seminar før han dro til Roma og tok en grad i dogmatisk teologi ved Det pavelige universitetet Gregoriana.

Prest: Han ble presteviet den 29. juni 1967 av kardinalerkebiskop Giuseppe Siri av Genova for erkebispedømmet Genova. Etter flere år med pastoral tjeneste ble han utnevnt til professor i teologi ved Det teologiske fakultet for Nord-Italia og senere ved Det høyere institutt for religiøse studier i Liguria. Han var president for Instituttet for bispedømmets klerus og var biskoppelig vikar for «nye aktiviteter». På det nasjonale plan hadde han ulike verv, som Sekretær for kommisjonen for italienske prester, Inspektør for Den italienske bispekonferansen (CEI) for institutter for religiøse fag, direktør for Kirkenes nasjonale misjonssamarbeid, og økonom for CEI.

Biskop: Han ble den 25. januar 2002 utnevnt av den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) til biskop av Savona-Noli. Han ble bispeviet den 9. mars 2002 av kardinal Dionigi Tettamanzi, da erkebiskop av Genova, assistert av kardinalene Giovanni Canestri og Paolo Romeo. Han ble den 7. juli 2007 utnevnt av pave Benedikt XVI til sekretær for APSA (Administrasjonen av den Apostoliske Stols Patrimonium). Samtidig fikk han tittelen erkebiskop ad personam. Han forble nestkommanderende for kardinal Attilio Nicora til den 7. juli 2011, da kardinalen gikk av som president for APSA for å konsentrere seg fullt ut om presidentvervet i AIF (Autorità di Informazione Finanziaria), Vatikanets nye økonomiske informasjonsmyndighet, som han hadde ledet siden januar 2011. Erkebiskop Calcagno overtok samtidig som ny president for APSA.

Kardinal: Den 6. januar 2012 ble det offentliggjort at pave Benedikt XVI ville kreere ham til kardinal. Han sto som nummer ni på listen. I konsistoriet den 18. februar 2012 ble han kreert til kardinaldiakon og fikk som titularkirke Santissima Annunciazione della Beata Vergine Maria a Via Ardeatina. Den 21. april 2012 utnevnte pave Benedikt XVI ham til medlem av Kommisjonen for Vatikanstaten, Kongregasjonen for folkenes evangelisering og Rådet for helsearbeidere.

Kilder: en.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Mats Tande publisert 18.07.2011, sist endret 21.04.2012 - 15:32