CAÑIZARES LLOVERA Antonio (1945- )

nullKardinalprest, erkebiskop av Valencia i Spania (2014- ), tidligere prefekt for Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen i Vatikanet (2008-14)

Født: Antonio Cañizares Llovera ble født den 10. oktober 1945 i Utiel i erkebispedømmet Valencia i Spania. Han er katalaner. Han gikk på gutteseminaret og seminaret i Valencia, og deretter studerte han ved det pavelige universitet i Salamanca. Der tok han doktorgraden i teologi med katekese som spesialdisiplin.

Prest: Han ble presteviet den 21. juni 1970 i Sinarcas i Valencia av erkebiskop José Maria García de la Higuera av Valencia. Han var deretter assisterende sogneprest og delegat for katekesen i erkebispedømmet Valencia. I erkebispedømmet Madrid var han professor i kateketisk teologi ved det pavelige universitet i Salamanca, dosent i fundamentalteologi ved presteseminaret i Madrid og kapellan i sognet San Gerardo. Han var også direktør og professor ved instituttet San Dámaso for religiøse vitenskaper og katekese i Madrid og studiedirektør på seminaret i Madrid. Han var også medlem av en rekke kommisjoner og sekretariater i den spanske bispekonferansen og var direktør for sekretariatet i bispekonferansens kommisjon for troslæren (1985-92). Han var grunnlegger av og første president for Asociación Española de Catequetas og redaktør for magasinet Teología y Catequésis.

Biskop: Han ble den 6. mars 1992 utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til biskop av Ávila. Han ble bispeviet den 25. april 1992 i katedralen i Ávila av Mario Tagliaferri, titularerkebiskop av Formia og nuntius i Spania. Medkonsekratorer var kardinalerkebiskopene Ángel Suquía Goicoechea av Madrid (1983-94) og Marcelo González Martin av Toledo (1971-95).

Han ble den 10. desember 1996 utnevnt til erkebiskop av Granada. Den 10. november 1996 ble han utnevnt til medlem av Troslærekongregasjonen i Vatikanet. Han var mellom januar og oktober 1998 apostolisk administrator av bispedømmet Cartagena. Han ble i 1999 valgt til president for bispekommisjonen for utdanning og katekese i den spanske bispekonferansen.

Han ble den 24. oktober 2002 utnevnt til erkebiskop av Toledo. Det er i dag ingen stor eller viktig by, men biskopen der har i århundrer vært den spanske Kirkens primas. Han ble valgt til visepresident for den spanske bispekonferansen.

Kardinal: Den 22. februar 2006 kunngjorde pave Benedikt XVI utnevnelsen av sine første kardinaler, og Antonio Cañizares Llovera sto som nummer syv på listen. Den 24. mars 2006 ble han kreert til kardinalprest av San Pancrazio.

Den 9. desember 2008 ble han utnevnt til ny prefekt for Liturgikongregasjonen i Vatikanet (Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen) etter den nigerianske kardinal Francis Arinze, som fylte 76 år den 1. november 2008 og hadde ledet kongregasjonen siden 2002.

Den 5.mars 2012 utnevnte pave Benedikt XVI ham til medlem av Misjonskongregasjonen for en periode på fem år. Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble kardinal Cañizares Llovera stadfestet som medlem av Bispekongregasjonen (16. desember) og Helligkåringskongregasjonen (19. desember).

Den 28. august 2014 utnevnte pave Frans ham til ny erkebiskop av sitt hjembispedømme Valencia. Samtidig ble den nåværende erkebiskopen, Carlos Osoro Sierra (69), forfremmet til det større erkebispedømmet Madrid etter kardinal Antonio Maria Rouco Varela (78), som fikk sin avskjedssøknad av aldersgrunner innvilget. Kardinal Cañizares har alltid vært regnet som en «Ratzingerianer», og da han var erkebiskop av Toledo, ble han kalt «lille Ratzinger». Mange mente at pave Frans degraderte ham ved å sende ham til Valencia, angivelig for uforenlige syn på liturgien, men kardinalen understreket at det var han selv som hadde bedt pave Frans om å sende ham tilbake til Spania.

Neste konklave: Han fyller åtti år den 10. oktober 2025.

Kilder: Annuario Pontificio, Miranda - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 22. juli 2009

av Webmaster publisert 22.07.2009, sist endret 29.08.2014 - 16:13