CARLES GORDÓ Ricardo Maria (1926-2013)

CARLES GORDO Ricardo MariaKardinalprest. Erkebiskop emeritus av Barcelona (1990-2004)

Født: Ricardo María Carles Gordó ble født fredag den 24. september 1926 i Valencia (erkebispedømmet Valencia) i Spania som den yngste av to brødre. Han fikk sin utdannelse ved skolen St. Teresa i Valencia og ved jesuittenes kollegium San José i Valencia. Han fikk prestekall og begynte på presteseminaret i Valencia, hvor han var student på Colegio Corpus Christi.

Prest: Han ble presteviet den 29. juni 1951 i Valencia, 24 år gammel. Etter videre studier ved Det pavelige universitetet i Salamanca tok han lisensiatgraden i kirkerett i 1953. Deretter utførte han pastoralt arbeid i erkebispedømmet Valencia (1953-69), først som sogneprest og erkeprest av Ternes di Valldigna (1953) og senere sogneprest av San Fernando i byen Valencia. Der gjorde han sterkt inntrykk på folket og sine overordnede som en moderne Don Bosco i sitt arbeid med ungdom og unge katolske arbeidere. Han var også direktør for kostskolen for diakoner, biskoppelig delegat for geistligheten og bispedømmets veileder for familiearbeidet.

Biskop: Han ble den 6. juni 1969 utnevnt til biskop av Tortosa av pave Paul VI (1963-78). Han ble konsekrert den 3. august 1969 i Tortosa av Luigi Dadaglio, titularerkebiskop av Lero og nuntius i Spania. I Tortosa holdt han den eneste bispesynoden i bispedømmet etter Det annet Vatikankonsil. Han var medlem av ulike bispekommisjoner, president for underkommisjonen for familien og president for kommisjonen for seminarer og universiteter.

Han ble den 23. mars 1990 utnevnt til erkebiskop av Barcelona, og den 27. mai 1990 tok han erkebispedømmet kanonisk i besittelse. Han deltok på den åttende ordinære bispesynoden høsten 1990. Han etablerte et institutt for spiritualteologi i Barcelona, fremmet sjelesorgen blant fattige i slummen og revitalisert presteseminaret. Han reorganiserte det enorme erkebispedømmet med fire millioner troende i fire soner betrodd til fem hjelpebiskoper, som er utnevnt etter at han kom til Barcelona.

Kardinal: Han ble den 26. november 1994 kreert til kardinalprest av Santa Maria Consolatrice al Tiburtino av pave Johannes Paul II. Han ble medlem av Kongregasjonen for katolsk utdannelse, Det pavelige råd for rettferdighet og fred (Iustitia et Pax) og Prefekturet for Den hellige Stols økonomiske anliggender. Han ble den 6. november 1995 medlem av kardinalrådet for studier av Den hellige Stol organisatoriske og økonomiske problemer. Han deltok på den tiende ordinære bispesynoden høsten 2001.

Kardinal Carles fylte 75 år den 24. september 2001 og leverte da inn sin avskjedssøknad i henhold til kirkeretten. Men paven beholdt ham i embetet i over to år til, og først den 15. juni 2004 innvilget han kardinalens avskjedssøknad. Ny erkebiskop av Barcelona ble Lluís Martínez Sistach. Carles fylte åttti år den 24. september 2006 og mistet dermed sin stemmerett ved pavevalg.

Død: Den 22. november 2013 fikk kardinalen et slag og var innlagt på en klinikk i Tortosa inntil han døde den 17. desember.

Kilder: Boberski, Miranda, dailycatholic.org, catholic-pages.com, insidethevatican.com, vatican.va - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 23.09.2006, sist endret 18.12.2013 - 11:09