CARRÙ Giovanno


Monsignore, den romerske kurie. Inkardinert i erkebispedømmet Torino i Italia. Sogneprest ved domkirken i Chieri inntil 5. november 2003, da han ble utnevnt til undersekretær for Kongregasjonen for Kleresiet.

av Webmaster publisert 06.11.2003, sist endret 06.11.2003 - 10:14