CARTER Gerald Emmett (1912-2003)


Gerald Emmet CarterKardinal. Tidligere erkebiskop av Toronto (1978-1990).

Født: Gerald Emmett Carter ble født fredag den 11. mars 1912 i Montreal i Canada. Han studerte ved presteseminaret i Montreal og ved universitetet i Montreal. Han hadde syv søsken, en bror som døde i 2002, var også biskop, og to søstre trådte inn i ordener.

Prest: Han ble presteviet den 22. mai 1937 i Montreal. Deretter utførte han mellom 1937 og 1961 pastoralt arbeid i erkebispedømmet Montreal, var medlem av styret for katolske skoler i Montreal, grunnlegger av Saint Joseph's College i Montreal og medlem av undervisningsstaben der, grunnlegger av St. Thomas More og Newman-klubber over hele Canada.

Biskop: Han ble den 1. desember 1961 utnevnt til titularbiskop av Altiburo og hjelpebiskop av London i Canada av den salige pave Johannes XXIII (1958-63). Han ble konsekrert den 2. februar 1962 i Montreal av kardinal Paul-Émile Léger PSS, erkebiskop av Montreal. Han var regnet som ekspert på området pedagogikk og deltok på Det annet Vatikankonsil (1962-65). Han ble biskop av London i Canada den 17. februar 1964. Han var visepresident for den regionale bispekonferansen for Ontario mellom 1971 og 1973, visepresident for den kanadiske bispekonferansen fra 1973 til 1974 og president fra 1974 til 1977. Han deltok på den tredje ordinære bispesynoden i Vatikanet høsten 1974, den fjerde ordinære bispesynoden høsten 1977 og ble valgt til medlem av rådet for Generalsekretariatet for bispesynoden.

Etter offentliggjøringen av encyklikaen Humanae Vitae i 1968 understreket han i et skriv katolikkenes samvittighetsfrihet. Dette gjorde at han ble rammet av de konservatives vrede. Men han var også en kraftfull forsvarer av Kirkens læreembete, og han sto fast på Kirkens standpunkt mot kvinnelige prester, noe som gjorde ham uglesett av den feministiske bevegelsen. I sitt erkebispedømme engasjerte han seg for å fremme legfolk og kvinner. Den 27. april 1978 ble han utnevnt til erkebiskop av Toronto, det største engelskspråklige bispedømmet i Canada, av pave Paul IV (1963-78).

Kardinal: Den 30. juni 1979 ble han kreert til kardinalprest av Santa Maria in Traspontina i pave Johannes Paul IIs første konsistorium. Han deltok på kardinalkollegiets første plenumsforsamling høsten 1979, den femte ordinære bispesynoden høsten 1980 og var medlem av generalsekretariatet mellom 1980 og 1983. Han ble medlem av kardinalrådet for studier av Den hellige Stol organisatoriske og økonomiske problemer den 31. mai 1981. Han gikk av som erkebiskop av Montreal den 17. mars 1990, 78 år gammel, og ble etterfulgt av kardinal Aloysius Ambrozic. Siden han fikk hjerneslag i 1981 har han kjempet med økende helseproblemer. I juli 2002 kunne han likevel delta i rullestol ved pave Johannes Paul IIs besøk i Canada..

Døde: Den 6. april 2003, 91 år gammel.

av Webmaster publisert 28.04.2003, sist endret 28.04.2003 - 11:58