CASORIA Giuseppe


Kardinal. Tidl. prefekt for kongregasjonen for gudstjenesten.

Født i Acerra i Italia den 1. oktober 1908. Biskopen av Napoli sendte ham til studier ved Det pavelige teologiske fakultet for Sør-Italia. Han ble presteviet den 21. desember 1930. Han forble i det sørlige i Italia i seks år og arbeidet i sjelesorgen der. Som kirkejurist deltok han som ekspert under Det annet Vatikankonsil. Ved konsilets avslutning ble han utnevnt til sekretær for Kongregasjonen for Sakramentene, og den 6. januar 1972 ble han utnevnt til titularbiskop. Utnevnt den 24. september 1973 til sekretær for Kongregasjonen for Helligkåringer, en stilling han innehadde i åtte år. I august 1981 ble han pro-prefekt for Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsdisiplinen, og ble forfremmet til prefekt for samme kongregasjon og kreert til kardinal den 2. februar 1983. Fratrådte to år etter av aldersgrunner.

Han døde i Roma den 8. februar 2001, 92 år gammel.

av Webmaster publisert 08.02.2001, sist endret 08.02.2001 - 15:53