CASTRILLÓN HOYOS Darío (1929-2018)

Kardinalprest, kurien, prefekt emeritus for Kleruskongregasjonen (1996-2006), president emeritus for den pavelige kommisjon Ecclesia Dei (2000-2009)

Født: Darío Castrillón Hoyos ble født torsdag den 4. juli 1929 i Medellín i Colombia. Han fikk sin utdannelse ved seminaret i Antioquia i Medellín og seminaret i Santa Rosa de Osos før han dro til Roma for å studere teologi ved Det pavelige universitetet Gregoriana.

Prest: Han ble presteviet den 26. oktober 1952 i Roma og inkardinert i bispedømmet Santa Rosa de Osos. Deretter fullførte han studiene ved Gregoriana med doktorgraden i kirkerett og spesialisering i religiøs sosiologi, politisk økonomi og etisk økonomi. Han studerte også ved det sosiologiske fakultet ved universitetet i Louvain i Belgia.

I 1954 vendte han tilbake til Colombia, hvor han utførte pastoralt arbeid som kapellan i Segovia de Yarumal samtidig som han var direktør for Cursillo-bevegelsen i bispedømmet, direktør for det nasjonale pastoralprogrammet og for Marias Legion, official ved bispedømmets kurie i Santa Rosa de Osos, direktør for radiofoniskolen, bispedømmedelegat for Katolsk Aksjon (1959), kirkelig assistent for Katolsk arbeiderungdom, bispedømmedirektør for katekese og inspektør for bispedømmekontoret for Folkelig Kulturell Aksjon (1962). Han underviste også i kirkerett ved Det frie sivile universitetet og var generalsekretær for den kolombianske bispekonferansen.

Biskop: Han ble den 2. juni 1971 utnevnt til titularbiskop av Villa del Re og koadjutor-biskop med etterfølgelsesrett av Pereira av pave Paul VI (1963-78). Han ble konsekrert den 18. juli 1971 av Angelo Palmas, titularerkebiskop av Vibiana, nuntius i Colombia. Han overtok som biskop av Pereira den 1. juli 1976. Han var generalsekretær (1983-87) og president (1987-91) for det latinamerikanske bisperådet (Celam). Han ble den 16. desember 1992 utnevnt til erkebiskop av Bucaramanga av pave Johannes Paul II.

Han deltok på den åttende ordinære bispesynoden høsten 1990, den fjerde generalkonferansen for det latinamerikanske bisperådet i Santo Domingo i Den dominikanske Republikk høsten 1992, den niende ordinære bispesynoden høsten 1994 og bispesynoden for Amerika høsten 1997 som presidentdelegat og medlem av det postsynodale rådet.

Den 15. juni 1996 ble han hentet til Vatikanet som pro-prefekt for Kleruskongregasjonen. Han gikk av som erkebiskop av Bucaramanga den 15. juni 1996.

Kardinal: Han ble den 21. februar 1998 kreert til kardinaldiakon av SS. Nome di Maria al Foro Traiano av pave Johannes Paul II. Den 23. februar 1998 ble han utnevnt til prefekt for Kleruskongregasjonen. Han ble medlem av Bispekongregasjonen, Kongregasjonen for folkenes evangelisering (Propaganda Fide), Kongregasjonen for katolsk utdannelse, Det pavelige rådet for fortolkning av lovtekster, Det pavelige rådet for sosial kommunikasjon, Den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika og Kontoret for administrasjonen av Den hellige Stols patrimonium.

Han deltok på bispesynoden for Asia våren 1998, bispesynoden for Oseania høsten 1998, den andre bispesynoden for Europa høsten 1999 og den tiende ordinære bispesynoden høsten 2001.

Han var pavens utsending til undertegnelsen av den globale og definitive avtalen mellom Peru og Ecuador som bila deres grensetvist i Brasilia den 26. oktober 1998. Han var pavens spesialutsending til feiringen av 1200-årsjubileet for domkirken i Aachen i Tyskland i januar 2000 og til avslutningsfeiringen av den chilenske nasjonale eukaristiske kongress og and til vigslingen av den nye katedralen for bispedømmet San Bernardo i Chile i november 2000.

Han ble den 13. april 2000 utnevnt til president for Den pavelige kommisjonen Ecclesia Dei, som er opprettet av pave Johannes Paul II for å gjøre det mulig for tradisjonalistiske skismatikere å vende tilbake til Kirkens fulle fellesskap. Det ble regnet som en stor personlig triumf for kardinal Castrillón Hoyos da en stor gruppe skismatiske i januar 2002 vendte tilbake til fullt fellesskap med Den katolske kirke, nemlig "St. Jean Marie Vianney-brorskapet" i Brasil. Han ble den 2. mai 2002 utnevnt til medlem av Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen.

Han gikk den 31. oktober 2006 av som prefekt for Kleruskongregasjonen, 77 år gammel, og ble erstattet av kardinal Cláudio Hummes OFM, til da erkebiskop av São Paulo i Brasil. Han fortsatte imidlertid som president for Den pavelige kommisjonen Ecclesia Dei inntil 8. juli 2009. Han ble "forfremmet" til kardinalprest den 1. mars 2008, men beholdt sin titularkirke, som midlertidig (pro hac vite) ble "oppgradert" til et sete for en kardinalprest. Han fylte åtti år den 4. juli 2009 og mistet dermed retten til å delta i det neste pavevalget.

Død: Han døde tidlig om morgenen den 17. mai 2018 i Roma, 88 år gammel.

av Webmaster publisert 10.07.2009, sist endret 18.05.2018 - 21:16