Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

CAUSERO Diego


Erkebiskop, pavelige diplomati -

Født i Moimacco (erkebispedømmet Udine) i Italia, 13. januar 1940. Prestestudier ved det pavelige universitet Gregoriana, og ved det pavelige atheneum Sant'Anselmo, begge i Roma.

Presteviet den 7. april 1973 for erkebispedømmet Udine. Sjelesørgerisk arbeide i Udine og så to år ved presteseminaret i Castellerio. Trådte i 1976 inn i det pavelige diplomatis tjeneste, postert i Nigeria, Spania, Syria og Australia, ved FN i Geneve, og i 1991 chargé d'affaires i Albania, da landet gjenopptpok de doplomatiske forbindelser med pavestolen som ble brutt i 1945.

Utnevnt til titularbiskop av Meta med personlig tittel som erkebiskop og til nuntius i Tsjad den 15. desember 1992, og bispeviet den 6. januar 1993 av Pave Johannes Paul II i Peterskirken i Roma. Dessuten også nuntius i Den sentralafrikanske republikk og i Kongo (Brazzaville) 1993-1999, nuntius i Syria 1999-2004. Utnevnt til titularerkebiskop av Grado den 24. februar 2001. Utnevnt til nuntius i Tsjekkia den 10. januar 2004.