CÉ Marco (1925–2014)

CE MarcoKardinalprest. Tidligere patriark av Venezia (1978-2002).

Født: Marco Cé ble født onsdag den 8. juli 1925 i Izano i bispedømmet Crema i provinsen Cremona i Italia. Han kom fra en beskjeden bondefamilie og fikk sin utdannelse ved seminaret i Crema og på gymnaset A. Verri i Lodi. Deretter studerte han ved Det pavelige universitetet Gregoriana, hvor han tok doktorgraden i dogmatisk teologi, og Det pavelige Bibelinstituttet i Roma, hvor han tok lisensiatgraden i bibelstudier.

Prest: Han ble presteviet den 27. mars 1948 i Crema, 22 år gammel. Han ble deretter lærer i dogmatikk og Den hellige Skrift på seminaret i Crema, hvor han også ble viserektor (1948-57) og rektor (1957-70) mens han fortsatte å undervise. I tillegg ledet han bispedømmets liturgiske kommisjon og holdt ungdomsretretter i Crema.

Biskop: Han ble den 22. april 1970 utnevnt til titularbiskop av Vulturia og hjelpebiskop av Bologna av pave Paul VI (1963-78). I Bologna var han hjelpebiskop for kardinal Antonio Poma. Han ble konsekrert den 17. mai 1970 i katedralen i Crema av Carlo Manziana, biskop av Crema. Han var spesielt opptatt av ungdomskatekesen, liturgien og utdannelsen av fremtidige prester. Han var spesielt involvert i byggingen og utviklingen av kirken viet til Vergine di San Luca i Borgo Panigale. Han fulgte også nøye det arbeidet prester og legfolk i Bologna gjorde i Tanzania, og han besøkte den liturgiske misjonen der.

Etter seks år i Bologna utnevnte pave Paul VI ham den 30. april 1976 til kapellan for Katolsk Aksjon etter Msgr Luigi Maverna, som ble generalsekretær for den italienske bispekonferansen. Han ble den 7. desember 1978 utnevnt til patriark av Venezia av pave Johannes Paul II som etterfølger til patriark Albino Luciani, pave Johannes Paul I (aug-sept 1978). Dette var en av den nye pavens første utnevnelser. Han tok erkebispedømmet kanonisk i besittelse den 1. januar 1979 og ble innsatt den 6. januar, på festen for epifani, Herrens åpenbaring.

Kardinal: Han ble den 30. juni 1979 kreert til kardinalprest av San Marco av pave Johannes Paul II. Han ble medlem av Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen og Kongregasjonen for østkirkene. Han deltok ved det første ekstraordinære kardinalkonsistoriet høsten 1979, på den femte ordinære bispesynoden høsten 1980, den sjette ordinære bispesynoden høsten 1983, den syvende ordinære bispesynoden høsten 1987 og den åttende ordinære bispesynoden høsten 1990.

Da de italienske biskopene i 1985 ville velge bispekonferansens president, fikk han flest stemmer ved siden av kardinal Martini av Milano. Men paven valgte i stedet å utneve sin generalvikar i Roma, kardinal Camillo Ruini, i stillingen. Patriark Cé var i juni 2001 pavens spesialutsending til feiringen av 1600-årsjubileet for den hellige Vigilius' død i Trento, hvor han er bispedømmets skytshelgen.

Han gikk av som patriark av Venezia den 5. januar 2002, 76 år gammel.

Han var den eldste deltakeren i konklavet som valgte pave Benedikt XVI. Han fylte 80 år den 8. juli 2005 og mistet dermed sin stemmerett ved pavevalg.

Død: Han døde den 12. mai 2014, 88 år gammel.

Kilder: Boberski, Miranda, dailycatholic.org, catholic-pages.com, cini.it, insidethevatican.com, vatican.va - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 23.09.2006, sist endret 13.05.2014 - 17:49