CELATA Pier Luigi (1937- )


Erkebiskop, den romerske kurie. Kirkens vise-camerlengo (2012- )

Født: Pier Luigi Celata ble født den 23. januar 1937 i Pitigliano provinsen og bispedømmet Grosseto i regionen Toscana i Midt-Italia.

Prest: Han ble presteviet den 8. oktober 1961 og inkardinert i bispedømmet Sovana-Pitigliano (fra 1981 Sovana-Pitigliano-Orbetello; fra 1986 Pitigliano-Sovana-Orbetello). Han trådte inn i det pavelige diplomatis tjeneste i 1967. Han var i Statssekretariatet i Vatikanet til 1985.

Biskop: Han ble den 12. desember 1985 utnevnt av den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) til nuntius i Malta og til titularerkebiskop av Doclea. Han ble bispeviet den 6. januar 1986 av pave Johannes Paul II, assistert av kardinalene Agostino Casaroli (1914-98) og Bernardin Gantin (1922-2008). Den 7. mai 1988 ble han utnevnt til nuntius i San Marino, den 24. juni 1992 ble han utnevnt til nuntius i Slovenia, den 6. februar 1995 ble han utnevnt til nuntius i Tyrkia, og dessuten den 3. april 1997 til nuntius i Turkmenistan. Han ble den 3. mars 1999 utnevnt til nuntius i Belgia og i Luxembourg.

Han ble den 14. november 2002 utnevnt av pave Johannes Paul II til sekretær for Det pavelige Råd for interreligiøs dialog etter den engelske erkebiskop Michael Louis Fitzgerald M.Afr (1987-2002), som den 1. oktober 2002 var utnevnt til rådets president (2002-06). Den 5. mars 2012 utnevnte pave Benedikt XVI ham til medlem av Misjonskongregasjonen for en periode på fem år. Den 23. januar 2012 fylte erkebiskop Celata 75 år, og den 30. juni 2012 innvilget pave Benedikt XVI hans avskjedssøknad og utnevnte p. Miguel Ángel Ayuso Guixot MCCJ til ny sekretær

Erkebiskop Celata ble den 23. juli 2012 utnevnt av pave Benedikt XVI til ny vise-camerlengo i den hellige romerske kirke. Han etterfulgte den spanske kardinalen Santos Abril y Castello (76), som i november 2011 ble utnevnt til erkeprest for den romerske basilikaen Santa Maria Maggiore og i februar 2012 kreert til kardinal. Kardinal Abril hadde bare hatt vervet som vise-camerlengo siden 22. januar 2011, da han etterfulgte den italienske kardinalen Paolo Sardi (76), som hadde hatt vervet siden 2004, men som nettopp var blitt utnevnt til Patron for malteserordenen og kardinal.

Vise-camerlengoen overtar spesielle oppgaver under en sedisvakans etter en paves død. Han bistår Kirkens camerlengo når det offisielt slås fast at paven er død og ved forseglingen av de pavelige gemakker. Dessuten er han ansvarlig for å forberede bisettelsen. Camerlengo for Den hellige romerske kirke er for tiden tidligere kardinalstatssekretær Tarcisio Bertone.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 gikk erkebiskop Celata ut av Bispekongregasjonen (16. desember).

Kilder; Annuario Pontificio, it.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 18. november 2002

av Webmaster publisert 18.11.2002, sist endret 24.12.2013 - 09:19