CELLI Claudio Maria (1941- )

nullErkebiskop, den romerske kurie, president emeritus for Det pavelige råd for sosial kommunikasjon (2007-16)

Født: Claudio Maria Celli ble født den 20. juli 1941 i Rimini i regionen Emilia-Romagna i Nord-Italia.

Prest: Han ble presteviet den 19. mars 1965. Han tjenestegjorde fra 1992 i Statssekretariatet i Vatikanet som undersekretær for relasjonen med statene. Han regnes som en ledende ekspert på Kina og Østen.

Biskop: Han ble den 16. desember 1995 utnevnt til sekretær for Administrasjonen av Den Apostoliske Stols Patrimonium (APSA) og til titularerkebiskop av Cluentum, og han ble bispeviet den 6. januar 1996 i Peterskirken av pave Johannes Paul II (1978-2005). Medkonsekratorer var kardinalene Giovanni Battista Re og Jorge María Mejía.

Han ble den 27. juni 2007 utnevnt til president for Det pavelige råd for sosial kommunikasjon av pave Benedikt XVI. Han etterfulgte den amerikanske erkebiskopen John Foley, som hadde ledet det pavelige rådet i hele 23 år.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble Celli stadfestet medlem av Bispekongregasjonen (16. des).

Den 20. juli 2016 fylte han 75 år, som er aldersgrensen i kurien. Dagen etter fikk han sin avskjedssøknad innvilget. I fjor gikk Det pavelige råd for sosial kommunikasjon inn i det nyopprettede kommunikasjonssekretariatet i Vatikanet, hvor alle aktiviteter på dette området ble samlet. Dermed mistet Celli i praksis sin ledelsesfunksjon.

Kilder: catholic-hierarchy.org, gcatholic.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 28.06.2007, sist endret 22.07.2016 - 01:06