CHAPUT Charles Joseph, O.F.M.Cap. (1944 – )

CHAPUT Charles Joseph, O.F.M.Cap. (1944 – )Erkebiskop av Philadelphia i USA (2011 – )

Født: Charles Joseph Chaput ble født den 26. september 1944 i Concordia i delstaten Kansas i USA. Han var en av tre barn av Joseph Chaput og Marian Helen DeMarais. Hans far var en fransk-kanadier som nedstammet direkte fra den hellige franske kongen Ludvig IX den hellige (1214-1270). Hans mor var indianer fra stammen Potawatomi; hans mormor var det siste medlemmet av familien som bodde i et indianerreservat. Chaput selv ble innlemmet i stammen i ung alder og tok da navnet Pietasa («raslende vind»). Han fikk sin første utdannelse i skolen Our Lady of Perpetual Help Grade School i Concordia. Han bestemte seg for å bli prest i en alder av tretten år og begynte på St. Francis Seminary High School i Victoria.

I 1965 trådte Chaput inn i kapusinerordenen (Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum – OFMCap), en sidegren av fransiskanerne, i Pittsburgh i Pennsylvania. Han studerte ved St. Fidelis College i Herman, hvor han mottok graden B.A. (Bachelor of Arts) i filosofi i 1967. Den 14. juli 1968 avla han sine høytidelige løfter som kapusiner. Han avsluttet sine studier i psykologi ved The Catholic University of America i 1969 og tok graden M.A. (Master of Arts) i religiøs utdannelse ved Capuchin College i 1970.

Prest: Chaput ble presteviet den 29. august 1970 av biskop Cyril Vogel. Han tok mastergraden i teologi ved University of San Francisco i 1971. Fra 1971 til 1974 underviste han i teologi og var åndelig veileder ved sitt alma mater, St. Fidelis College. Deretter tjente han som eksekutivsekretær og kommunikasjonsdirektør for kapusinerprovinsen i Pittsburgh til 1977, da han ble utnevnt til sogneprest for Holy Cross Church i Thornton i Colorado.

Chaput ble valgt til provinsialvikar for kapusinerprovinsen Mid-America i 1977. Senere ble han sekretær og økonom for provinsen i 1980 og provinsialminister i 1983. Han var i en gruppe av innfødte amerikanere som hilste den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) under hans besøk i Phoenix i Arizona under reisen til USA i 1987.

Biskop: Den 11. april 1988 utnevnte pave Johannes Paul II den 43-årige Chaput til biskop av Rapid City i South Dakota. Han ble bispeviet den 26. juli 1988 av erkebiskop (senere kardinal) Pio Laghi (1922-2009), som da var pro-nuntius i USA, assistert av erkebiskopene John Roach og James Stafford (senere kardinal). Han ble den andre presten med indianerbakgrunn som ble bispeviet i USA etter Donald Pelotte, men den første til å ordineres til ordinarius og ikke hjelpebiskop. Han valgte som bispemotto: «As Christ Loved the Church» (Ef 5,25).

Den 18. mars 1997 ble Chaput utnevnt til den fjerde erkebiskop av Denver i Colorado etter at erkebiskop Stafford var utnevnt til president for Det pavelige rådet for legfolket. Som erkebiskop skaffet Chaput seg et ry for å være en frittalende konservativ. Han var den første amerikanske urinnvåner som var blitt erkebiskop.

Pave Benedikt XVI utnevnte den 19. juli 2011 Chaput (66) til den niende erkebiskop av Philadelphia etter kardinal Justin Francis Rigali (76), som samtidig fikk innvilget sin avskjedssøknad av aldersgrunner. Pave Benedikt XVI har flere ganger brukt Chaput som «ryddegutt» i vanskelige saker, for eksempel som visitator i Australia og i den skandalerystede kongregasjonen Kristi Legionærer. Ved flere anledninger har Chaput gått klart mot en svekkelse av livsvernet og den tradisjonelle familien. I en bok oppfordret han USAs katolikker til å spille en mer aktiv, høylydt og moralsk konsekvent rolle i det politiske liv.

Alle hans fem umiddelbare forgjengere i erkebispestolen i Philadelphia har vært kardinaler, og hadde Benedikt XVI ikke pensjonert seg, ville nok også Chaput ha blitt kreert til kardinal. Men pave Frans har helt andre preferanser enn tradisjonelle kardinalseter når han velger hvem han vil kreere til kardinal.

Kilder: en.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org – Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 19. juli 2011 - Oppdatert: 24. september 2017

av Mats Tande publisert 19.07.2011, sist endret 24.09.2017 - 15:51