CHAVEZ BOTELLO José Luis


Erkebiskop av Antequera [Oaxaca], Mexico. Født i Tototlán (bispedømmet San Juan de los Lagos) den 8. februar 1941. Prestestudier ved prestesteminaret i Guadalajara, og i Roma ved Pontificio Collegio Pio Latino Americano og det pavelige universitet Gregoriana, der han tok lisensgrad i teologi. Presteviet den 8. desember 1969 for erkebispedømmet Guadalajara. (Bispedømmet San Juan de los Lagos ble ikke opprettet før i 1972.) Deretter studier i pastoralteologi ved det pavelige universitet Salesianum i Roma, et studium han avsluttet i Belgia, ved instituttet "Lumen Vitae", med lisensgrad.

I erkebispedømmet Guadalajara fikk han en rekke oppgaver: Kapellan, koordinator ved det biskoppelige sekreteriat for evangelisering og katekese, professor ved presteseminaret, biskopsvikar for sjelesorgen, biskopsvikar for den sentraløstlige sone.

Utnevnt til titularbiskop av Cova og til hjelpebiskop i Guadalajara den 21. februar 1997, bispeviet 19. mars 1997. Utnevnt den 16. juni 2001 til biskop av Tuxtla Gutiérrez. Utnevnt til erkebiskop av Antequera [Oaxaca] den 8. november 2003.

av Webmaster publisert 09.11.2003, sist endret 09.11.2003 - 22:49