COLASUONNO Francesco


COLASUONNO FrancescoKardinal. Tidligere pavelig nuntius i Italia (1994-1998)

Født: Francesco Colasuonno ble født fredag den 2. januar 1925 i Grumo Appula i erkebispedømmet Bari-Bitonto i Sør-Italia. Han fikk sin utdannelse ved seminaret i Bari og regionalseminaret i Molfetta og studerte ved universitetet i Bari.

Prest: Han ble presteviet den 28. september 1948 og studerte deretter videre ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma, hvor han tok doktorgrader i teologi og kirkerett. Deretter utnevnte erkebiskopen av Bari ham til professor ved seminaret i Bari, hvor han underviste i 11 år. I 1958 gikk han i Vatikanets diplomatiske tjeneste og studerte ved Det pavelige kirkeakademiet i Roma - Vatikanets diplomatskole.

Han ble deretter tilknyttet Statssekretariatets avdeling for den diplomatiske kontakt med statene (1960-62). Han ble utnevnt til monsignore den 13. desember 1961 og utnevnt til pavelig kapellan (en høyere monsignore-grad) den 21. juni 1963. Han var sekretær og senere auditor i den apostoliske delegasjon i USA (1962-67) og auditor ved nuntiaturet i India (1968-72). Han ble utnevnt til pavelig æresprelat (en enda høyere monsignore-grad) den 17. oktober 1971. Han var ambassaderåd ved nuntiaturet og chargé d'affaires ad interim i Republikken Kina (Taiwan) (1972-74).

Biskop: Han ble den 6. desember 1974 utnevnt til titularbiskop av Tronto (Truentum) med personlig rang av erkebiskop og den første apostoliske delegat i Mosambik av pave Paul VI (1963-78). Han ble konsekrert den 9. februar 1975 i Bari av kardinal Corrado Ursi, erkebiskop av Napoli. Han ble utnevnt til pro-nuntius i Zimbabwe den 7. mars 1981 og pro-nuntius i Jugoslavia den 8. januar 1985. Han ble den 9. april 1986 nuntius med spesialansvar og leder for Den hellige Stols delegasjon for permanent kontakt med Polen. Han ble den 15. mars 1990 utnevnt til Den hellige Stols spesialutsending til Sovjetunionen. Han ble utnevnt til nuntius i Italia den 12. november 1994 og til nuntius også i San Marino den 22. april 1995.

Kardinal: Han ble den 21. februar 1998 kreert til kardinaldiakon av San Eugenio av pave Johannes Paul II. Den gangen sa paven at han gikk ut over grensen på 120 stemmeberettigete kardinaler som var fastsatt av hans forgjenger Paul VI, for å hedre tre italienske prelater som fortjente denne spesielle ære. Disse tre var i tillegg til Francesco Colasuonno kardinalene Giovanni Cheli (f. 1918) og Dino Monduzzi (f. 1922).

Han ble medlem av Kongregasjonen for østkirkene, Det pavelige rådet for fremme av kristen enhet og Det pavelige rådet for rettferdighet og fred (Iustitia et Pax). Han var pavens spesialutsending til avslutningen av feiringen av 500-årsjubileet for evangeliseringen av Mosambik i Maputo i august 1998. Han gikk av som nuntius i Italia i 1998.

Død: Han døde lørdag den 31. mai 2003 i sitt hjem i Apulia i Sør-Italia av en alvorlig sykdom, 78 år gammel.

av Webmaster publisert 02.06.2003, sist endret 02.06.2003 - 10:43