CORRIPIO AHUMADA Ernesto (1919-2008)


Ernesto Corripio AhumadaKardinalprest. Erkebiskop emeritus av Mexico by (1977-1994)

Født: Ernesto Corripio Ahumada ble født søndag den 29. juni 1919 i Tampico i Mexico som den eldste av fire brødre. Han oppdaget sitt prestekall som 11 åring, og som 13-åring påbegynte han i 1932 sin utdannelse på gutteseminaret i Puebla de los Angeles. I 1935 ble han som 16-åring sendt til Roma for å fullføre utdannelsen ved det latinamerikanske kollegiet der, og han studerte videre ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma, hvor han tok akademiske grader i filosofi i 1937 og teologi i 1942.

Prest: Han ble presteviet den 15. oktober 1942 i Roma, 23 år gammel, og han studerte videre der fra 1942 til 1945. I 1944 tok han doktorgraden i kirkerett og i 1945 mastergraden i kirkehistorie, og deretter vendte han tilbake til hjemlandet. Fra 1945 til 1950 utførte han først pastoralt arbeid i bispedømmet Tampico, deretter underviste han i teologi, filosofi og historie på seminaret i Tampico og ble administrator og viserektor. Mellom 1950 og 1952 var han sekretær for kurien i bispedømmet Tampico.

Biskop: Han ble den 27. desember 1952 utnevnt til titularbiskop av Zapara og hjelpebiskop av Tampico av pave Pius XII (1939-58), bare 33 år gammel og som den første "sønn av Tamico". Han ble konsekrert den 19. mars 1953 i Tampico av erkebiskop Octaviano Márquez Toriz av Puebla. Han ble den 25. februar 1956 utnevnt til biskop av Tampico. Han deltok på Det annet Vatikankonsil (1962-65).

Han ble forfremmet til metropolitterkebiskop av Antequera den 25. juli 1967 og var president for den meksikanske bispekonferansen mellom 1967 og 1973. Han deltok på den første ekstraordinære bispesynoden i Vatikanet høsten 1969. Han ble utnevnt til metropolitterkebiskop av Puebla de los Angeles den 8. mars 1976, og den 19. juli 1977 ble han utnevnt til metropolitterkebiskop av Mexico By og primas for Mexico. Han deltok på den tredje generalkonferansen for de latinamerikanske biskopene i Puebla i Mexico våren 1979 som president sammen med kardinalene Lorscheider og Baggio.

Kardinal: Han ble den 30. juni 1979 kreert til kardinalprest av of Immacolata al Tiburtino av pave Johannes Paul II. Han ble medlem av Kleruskongregasjonen. Han deltok på det første ekstraordinære kardinalkonsistoriet i Vatikanet i november 1979. Han var pavens spesialutsending til begravelsen av Oscar Arnulfo Romero Galdamez, den myrdede erkebiskopen av San Salvador i El Salvador i mars 1980. Han ble medlem av Kardinalrådet for studier av Den hellige Stol organisatoriske og økonomiske problemer den 31. mai 1981.

Han var pavens spesialutsending til Den nasjonale marianske kongress i La Paz i Bolivia våren 1984. Han deltok på den fjerde generalkonferansen for de latinamerikanske biskopene i Santo Domingo i Den dominikanske republikk i oktober 1992. Han gikk av som erkebiskop av Mexico By den 29. september 1994, 75 år gammel. Han var apostolisk administrator sede vacante av Mexico By til 13. juni 1995, da primatsetet ble overtatt av kardinal Norberto Rivera Carrera. Den 19. mars 2003 kunne han feire sitt 50-årsjubileum som biskop, noe som blir få forunt.

Død: Han døde den 10. april 2008 i sitt hjem i Mexico By etter lengre tids alvorlig sykdom, 88 år gammel.

av Webmaster publisert 15.04.2008, sist endret 15.04.2008 - 12:42