COTTIER George Marie Martin, O.P. (1922–2016)

COTTIER George Marie Martin OPKardinalprest, tidligere pavelig husteolog (1989–2005)

Født: Georges-Joseph Marie Martin Cottier ble født tirsdag den 25. april 1922 i Céligny i bispedømmet Lausanne i Sveits (bispedømmet Lausanne ble den 17. oktober 1924 slått sammen med Fribourg, som også hadde omfattet Genève fra 30. januar 1821, til bispedømmet Lausanne, Genève et Fribourg). Han gikk på grunnskolen i Carouge og på gymnaset i Genève, og han tok eksamen i 1941. Deretter begynte han å studere litteratur på universitetet i Genève. Han sluttet seg i 1945 til dominikanerordenen (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP). Han studerte ved universitetet i Fribourg og i Roma.

Prest: Han ble presteviet den 2. juli 1951 i Roma. Han ble professor i samtidig filosofi ved universitetet i Genève og professor i filosofi ved fakultetet for litteratur ved universitetet i Fribourg. Han ble direktør for det dominikanske senteret i Genève. På 1980-tallet samarbeidet han ved en rekke anledninger med kardinal Joseph Ratzinger, prefekt for Troslærekongregasjonen, senere pave Benedikt XVI. Han var en motstander av frigjøringsteologien og spilte en aktiv rolle i forberedelsen av det andre dokumentet som Vatikanet i april 1986 ga ut mot denne teologiske bevegelsen. Dette dokumentet modererte til en viss grad det første skrivet om frigjøringsteologien fra 1984, men begge kom med kritiske motforestillinger mot vesentlige sider ved datidens fremherskende frigjøringsteologi.

Han ble i 1986 medlem av Den internasjonale teologkommisjonen, som ble ledet av Troslærekongregasjonens kardinalprefekt Joseph Ratzinger, og han var dens generalsekretær fra mars 1989. Han ble i desember 1989 utnevnt til teolog for den pavelige husholdning, Vatikanets «husteolog» eller pavens personlige teolog, en stilling som tradisjonelt innehas av en dominikaner. Han flyttet til Roma i 1990. Han holdt de åndelige fasteøvelsene for paven og den romerske kurien i mars 1990. Han ble utnevnt til honorært medlem av det pavelige Vitenskapsakademiet den 28. oktober 1992. Han er utgiver av tidsskriftet Nova et Vetera. Han regnes som en innflytelsesrik rådgiver for paven i teologiske og dogmatiske spørsmål.

Biskop: Han ble den 7. oktober 2003 utnevnt til titularerkebiskop av Tullia etter at det ble kjent at han skulle kreeres til kardinal. Han tilhører den gruppen av eldre, fortjente teologer som i hvert konsistorium blir utnevnt til kardinaler etter at de har fylt åtti år. Siden 1983 var det blitt kreert tretten av disse teologkardinalene, og før konsistoriet i 2003 hadde alle søkt og fått dispensasjon fra plikten til å bli bispeviet før de mottok kardinalhatten. Men dette året brøt de tre kardinalene Cottier, Gustaaf Joos og Stanislaw Nagy SCJ med denne «tradisjonen» og ble bispeviet før konsistoriet.

Han ble bispeviet den 20. oktober 2003 i dominikanerkirken Santa Sabina i Roma av sin medbror, kardinal Christoph Schönborn OP, erkebiskop av Wien, assistert av biskop Bernard Genoud av Lausanne, Genève et Fribourg og av erkebiskop Paolo Sardi, titularerkebiskop av Sutri (kardinal fra 2010). Hans bispemotto er Veritas et misericordia.

Kardinal: Han ble kreert til kardinaldiakon i pave Johannes Paul IIs niende konsistorium den 21. oktober 2003, da han mottok den røde birettaen og titularkirken Ss. Domenico e Sisto. Han fylte åtti år den 25. april 2002, altså før han ble utnevnt til kardinal, så han har derfor aldri hatt stemmerett ved pavevalg. Han deltok på den ellevte bispekonferansen i Vatikanet i oktober 2005 etter pavelig utnevnelse. Han gikk av som pavelig husteolog den 1. desember 2005.

Den 25. april 2012 fylte han nitti år. Den 12. juni 2014 ble han forfremmet til kardinalprest etter ti år som kardinaldiakon. Hans diakonatkirke, Ss Domenico e Sisto, ble opphøyd midlertidig (pro hac vice) til en titularkirke for en kardinalprest.

Død: Kardinal Cottier døde sent på kvelden den 31. mars 2016 i Roma, 93 år gammel.

Kilder: Salvador Miranda, Kathpress, CNS, vatican.va, catholic-pages.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 30.07.2006, sist endret 01.04.2016 - 15:00