CUSHLEY Leo William (1961- )

nullErkebiskop-elekt av St Andrews and Edinburgh i Skottland (2013- )

Født: Leo William Cushley ble født den 18. juni 1961 i Wester Moffat i Airdrie i grevskapet Lanarkshire og bispedømmet Motherwell i Skottland. Hans far Bill var baker og døde i 2007, og hans mor Eileen var sekretær. Han har en bror og en søster, elektrikeren Kenneth og grunnskolelæreren Carey. Han gikk på Holy Cross High School i Hamilton og på det nasjonale gutteseminaret St Mary’s College i Blairs ved Aberdeen. Han ble deretter sendt til Roma og var student ved det pavelige skotske kollegiet, det pavelige universitetet Gregoriana og det pavelige liturgiske instituttet Sant’Anselmo.

Prest: Han ble presteviet den 7. juli 1985 for bispedømmet Motherwell i kirken St John the Baptist i Uddingston av biskop Joseph Devine av Motherwell. Etter ordinasjonen ble han utnevnt til kapellan ved katedralen Our Lady of Good Aid i Motherwell og deretter ved St Serf’s i Airdrie i 1988. Han arbeidet også i sognet St Aidan’s i Wishaw.

I 1992 ble p. Cushley kalt tilbake til Roma og virket først i den engelskspråklige seksjonen av Statssekretariatet i Vatikanet. Deretter studerte han fra 1994 til 1997 ved Det pavelige diplomatakademiet samtidig som han tok en doktorgrad i kirkerett ved Det pavelige universitetet Gregoriana.

I 1997 gikk han i Den hellige stols diplomatiske tjeneste, og han tjenestegjorde ved de pavelige ambassadene (nuntiaturene) i Kairo, Burundi (fra 1997), Portugal (fra 2001), FNs hovedkvarter i New York (2004-06) og i Sør-Afrika, som også betjener Lesotho, Namibia, Swaziland og Botswana. I 2006 vendte han tilbake til Roma for å arbeide som leder for den engelskspråklige seksjonen i Statssekretariatet i Vatikanet og ta opp stillingen som Prelato di anticamera («forværelseprelat») i Det pavelige hushold. Den 4. juli 2007 ble han utnevnt til pavelig æresprelat med monsignore som tittel.

Msgr Cushley (t.h.) presenterer sin nevø for pave Benedikt XVIMsgr Cushley snakker i tillegg til morsmålet engelsk også italiensk, fransk, spansk og portugisisk, og han var en nær medarbeider av både pave Benedikt XVI og pave Frans. Som leder for den engelskspråklige seksjonen i Statssekretariatet var det hans oppgave å følge paven til engelskspråklige land. I 2010 fulgte han pave Benedikt til Malta og Kypros i tillegg til Storbritannia. Under besøket i Skottland presenterte han sin familie for pave Benedikt i Bellahouston Park i Glasgow.

Biskop: Han ble onsdag den 14. juli 2013 utnevnt av pave Frans til ny erkebiskop av St Andrews and Edinburgh. Han etterfølger kardinal Keith Michael Patrick O’Brien (75), som i februar ble tvunget til å trekke seg etter å ha innrømmet seksuelle tilnærmelser overfor seminarister. Kardinalen har vært erkebiskop siden august 1985, og han trakk seg også fra deltakelse i konklavet i mars som valgte pave Frans. Erkebiskop Philip Tartaglia av Glasgow har vært apostolisk administrator av Edinburgh etter kardinal O’Briens avgang. O'Brien har siden forlatt Skottland for en periode av bot.

Cushley skal bispevies som den åttende erkebiskop og metropolitt av St Andrews and Edinburgh den 21. september 2013, festen for den hellige Matteus, i St Mary’s Metropolitan Cathedral i Edinburgh. Han har kjørt mellom Roma og Skottland syv ganger, men hans nye rolle betyr at han må levere inn sitt vatikanske bilskilt og sitt diplomatpass. Msgr Cushley har stor interesse for liturgi, men har aldri vist noen interesse for den tridentinske ritus.

Kilder: Kathpress, BBC News, Catholic Herald, The Tablet, Scottish Catholic Observer, eveningtimes.co.uk, reuters.com, pressteam.co.uk, topix.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 24. juli 2013

av Per Einar Odden publisert 24.07.2013, sist endret 24.07.2013 - 21:01