DAMASCENO ASSIS Raymundo (1937– )

Kardinalprest, erkebiskop emeritus av Aparecida i Brasil (2004–2016).

Født: Raymundo Damasceno Assis ble født den 15. februar 1937 i Capela Nova i erkebispedømmet Mariana i Brasil. Han var sønn av Francisco Solano de Assis og Carmen Damasceno de Assis. I 1955 begynte han på gutteseminaret i erkebispedømmet Mariana, hvor han gjennomførte videregående skole. Deretter fortsatte han på presteseminaret, hvor han studerte filosofi. I 1960 sendte erkebiskop Oscar de Oliveira av Mariana ham til det nylig etablerte erkebispedømmet Brasília, som en hjelp til den nye lokalkirken, åpnet den 21. april samme år. I 1961 sendte erkebiskop José Newton de Almeida Baptista av Brasília ham til Roma for å studere teologi ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma, hvor han tok en lisensiatgrad. I 1965 ble han sent til Tyskland, hvor han avsluttet sin formasjon med å spesialiserte seg i katekese ved Det kateketiske institutt i München. Han vendte tilbake til Brasil i 1968.

Prest: Han ble presteviet den 19. mars 1968 i Conselheiro Lafaiete i Minas Gerais av erkebiskop José Newton de Almeida Baptista av Brasília og inkardinert i erkebispedømmet Brasília. Senere gjennomførte han videregående studier i vitenskapsfilosofi ved universitetet i Brasília og ved det pavelige katolske universitetet i Minas Gerais. Han ble professor både ved filosofisk avdeling ved universitetet og ved presteseminaret i Brasilia, Nossa Senhora de Fatima, som han var med og grunnla. Han var assisterende sogneprest ved katedralen og sogneprest for menigheten Santíssimo Sacramento (1968-76). Han var også bispedømmets kansler (1968-79) og koordinator for katekesen (1968-70). Senere ble han generalvikar.

Biskop: Han ble den 18. juni 1986 utnevnt av den ærverdige pave Johannes Paul II (1978-2005) til titularbiskop av Novapietra og til hjelpebiskop i Brasília. Han ble bispeviet den 15. september 1986 i katedralen Nossa Senhora Aparecida i Brasília av erkebiskop José Freire Falcão av Brasília, assistert av José Newton de Almeida Baptista, erkebiskop emeritus av Brasília, og Geraldo do Espírito Santo Ávila, titularbiskop av Gemellae in Numidia og hjelpebiskop i Brasília. Han var generalvikar for erkebispedømmet (1986-2003) og direktør for den høyere utdannelsen i teologi for legfolk (1986-2003).

Han ble generalsekretær for det latinamerikanske bisperådet CELAM (1991-95) og senere generalsekretær for den brasilianske bispekonferansen CNBB (1995-98 og 1999-2003). Pave Johannes Paul II utnevnte ham til generalsekretær for den fjerde generalkonferansen i CELAM i Santo Domingo i Den dominikanske republikk i oktober 1992. Han deltok på den første spesialsynoden for Afrika i Vatikanet våren 1994 og etter pavelig utnevnelse på den niende ordinære bispesynoden i oktober 1994. Han deltok i spesialsynoden for Amerika høsten 1997. I november 2003 ble han valgt til Litteraturakademiet i Brasilia, og han tok stolen i besittelse den 23. juni 2004.

Han ble den 28. januar 2004 forfremmet til erkebiskop av Aparecida. Han var den fjerde erkebiskopen av dette setet. Han deltok på den femte generalkonferansen for CELAM i mai 2007 i Aparecida. Han ble valgt til president for CELAM for en fireårsperiode (2007-11) under deres 31. ordinære møte i Havanna på Cuba i juli 2007. Han deltok etter pavelig utnevnelse på den andre spesialsynoden for Afrika i oktober 2009. Han deltok etter pavelig utnevnelse på spesialsynoden for Midtøsten i oktober 2010. Han er medlem av Det pavelige rådet for sosial kommunikasjon og den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika.

Kardinal: Han ble kreert til kardinalprest av Immacolata al Tiburtino i Benedikt XVIs tredje konsistorium den 20. november 2010. Han sto som nummer sytten på listen over de nye kardinalene.

Den 9. mai 2011 valgte de brasilianske biskopene ham til ny president for den brasilianske bispekonferansen (CNBB) for fire år. Han etterfulgte erkebiskop Geraldo Lyrio Rocha av Mariana, som ikke ønsket gjenvalg etter fire år i embetet. Den 19. mai 2011 fikk han avløsning som president for CELAM, da den meksikanske erkebiskop Carlos Aguiar Retes av Tlalnepantla (61) ble valgt for perioden 2011-15.

Den 16. november 2016 innvilget pave Frans hans avskjedssøknad av aldersgrunner, som han i henhold til kirkeretten leverte inn da han fylte 75 år den 15. februar 2012. Nesten fem år på overtid innvilget paven søknaden. Til ny erkebiskop av Aparecida utnevnte paven erkebiskopen av Londrina sør i landet, Orlando Brandes (70). 

Neste konklave: Kardinal Raymundo Damasceno Assis fylte åtti år den 15. februar 2017 og mistet dermed retten til å delta i neste pavevalg.

av Webmaster publisert 21.11.2010, sist endret 15.02.2017 - 10:25