DAN Lino


Teknisk diretør for Vatikanradioen 1999- 

Pater, den romerske kurie - født i Mede (bispedømmet Vigevano) i Italia den 30. august 1959. Utdannet ved Liceo Scientifico og så ved ingeniørfakultetet ved Università degli Studi i Pavia, der han tok doktorgraden i 1985. Ansatt fra 1985 til 1988 i firmaet "Necchi Compressori SpA" i Pavia.

Den 17. oktober 1988 trådte han inn i jesuitterordenen. I 1991 arbeidet han i Vatikanradioen, og studerte også ved Marquette University i Milwaukee i USA.

Utdannet i teologi fra 1993 til 1996 ved det pavelige universitet Gregoriana, og så frem til 1998 ved Weston Jesuit School of Theology i Cambridge, Massachusetts i USA, med spesialisering i gammeltestamentlig bibelvitenskap.

Presteviet 7. juni 1997. Avsluttet sin ordensutdannelse i Chile.

Utnevnt til teknisk sjef for Vatikanradioen den 9. desember 1999.

av Webmaster publisert 09.12.1999, sist endret 09.12.1999 - 17:10