DANNEELS Godfried (1933– )

nullKardinalprest. Erkebiskop emeritus av Mechelen-Brussel (1979–2010).

Født: Godfried Danneels ble født søndag den 4. juni 1933 i Kanegem i Øst-Flandern i bispedømmet Brugge (Bruges) i Belgia som den eldste av seks søsken. Etter videregående skolegang på kollegiet St. Joseph i Tielt begynte han på presteseminaret i Brugge og tok i 1954 lisensiatgraden i filosofi ved fakultetet for høyere filosofi ved Det katolske universitetet i Leuven/Louvain (Löwen).

Prest: Han ble presteviet den 17. august 1957. Deretter studerte han videre ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma, hvor han i 1959 tok doktorgraden i teologi. I 1959 utnevnte biskopen av Brugge ham til åndelig veileder på presteseminaret i Brugge, hvor han også ble professor i liturgi og sakramentalteologi. Fra 1969 til 1977 var han også professor ved teologisk fakultet på det flamske katolske universitetet i Leuven. Han var dessuten redaksjonssekretær for det flamske inter-bispedømmelige magasinet Collationes og ansvarlig for det permanent diakonat i bispedømmet Brugge.

Han skrev flere bøker i teologi, publiserte en rekke teologiske artikler i teologiske tidsskrifter, skrev mye for det belgiske episkopatet og ble kjent for et bredere publikum gjennom radio og brosjyrer. Hans liturgiske arbeid har gjort ham verdenskjent, særlig gjennom hans bidrag til «Dictionary of the Liturgy».

Biskop: Han ble den 4. november 1977 utnevnt av pave Paul VI (1963–1978) til biskop av Antwerpen. Han ble konsekrert den 18. desember 1977 av kardinal Leo-Jozef Suenens, erkebiskop av Mechelen-Brussel (Malines-Bruxelles). I Antwerpen viet han mye av sin tid til åndelig veiledning av prester og personer som har vært involvert i pastorale aktiviteter, og han arbeidet utrettelig for økt samarbeid mellom prester og legfolk. I 1978 ble han medlem av Troslærekongregasjonen i Vatikanet.

Han ble den 19. desember 1979 utnevnt av den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) til metropolitterkebiskop av Mechelen-Brussel (Malines-Bruxelles), Belgias eneste tospråklige bispedømme, etter kardinal Suenens, og han tok bispedømmet kanonisk i besittelse den 4. januar 1980. Han ble senere i 1980 valgt til president for den belgiske bispekonferansen. Han ble den 15. september 1980 utnevnt til militær-ordinarius for Belgia.

Han deltok på den femte ordinære bispesynoden høsten 1980, var medlem av generalsekretariatet (1980-83) og deltok på spesialsynoden for nederlandske biskoper i Vatikanet i januar 1980 som presidentdelegat sammen med den nederlandske kardinal Johannes Willebrands.

Kardinal: Han ble den 2. februar 1983 kreert til kardinalprest av Sant'Anastasia av pave Johannes Paul II. Han ble medlem av Kardinal- og bisperådet i Statssekretariatets annen seksjon, Kongregasjonen for østkirkene, Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen, Kongregasjonen for folkenes evangelisering (Propaganda Fide), Kongregasjonen for katolsk utdannelse og Det pavelige rådet for fremme av kristen enhet.

Han deltok på den sjette ordinære bispesynoden høsten 1983, den andre ekstraordinære bispesynoden høsten 1985 som relator, den syvende ordinære bispesynoden høsten 1987, var medlem av generalsekretariatet (1987–1990), deltok på den åttende ordinære bispesynoden høsten 1990, var medlem av generalsekretariatet (1990–1994), deltok på den første bispesynoden for Europa høsten 1991, den niende ordinære bispesynoden høsten 1994, var medlem av generalsekretariatet (1994–1998), deltok på den andre bispesynoden for Europa høsten 1999 og den tiende ordinære bispesynoden høsten 2001.

Han var pavens spesialutsending til feiringen av 150-årsjubileet for avtalen i Watangi i Christchurch på New Zealand i april 1990. Han var fra 1990 til juni 1999 president for Pax Christi International. Han deltok i konklavet i april 2005 som valgte pave Benedikt XVI. Han deltok på den ellevte bispesynoden i oktober 2005 og den tolvte i oktober 2008. Han var pavens spesialutsending til feiringen av tusenårsjubileet for byggingen av katedralen Saint-Remi i Reims i Frankrike i oktober 2007, til feiringen av 1350-åsjubileet for den hellige Willibrords fødsel i Luxembourg i mai 2008, til feiringen av 75-årsjubileet for Maria-åpenbaringen Vierge des Pauvres i Banneux i Belgia i mai 2008 og til tusenårsfeiringen av valfarten til ære for Notre-Dame du Saint-Cordon i Valenciennes i Frankrike i september 2008.

Den 18. januar 2010 innvilget pave Benedikt XVI hans avskjedssøknad etter oppnådd aldersgrense, 76½ år gammel. Han ble erstattet av biskop André-Mutien Léonard av Namur og fungerte som apostolisk administrator av Mechelen-Brussel inntil innsettelsen av erkebiskop Léonard. Han deltok i konklavet i mars 2013 som valgte pave Frans. Han nådde aldersgrensen på åtti år den 4. juni 2013 og mistet dermed retten til å delta ved flere pavevalg.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 gikk kardinal Danneels ut av Utdanningskongregasjonen (30. nov) etter å ha fylt åtti år.

Død: Kardinal Danneels døde 14. mars 2019, 85 år gammel.

Kilder: Boberski, Miranda, dailycatholic.org, catholic-pages.com, insidethevatican.com, vatican.va, natcath.com, catho.be, kerknet.be - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet 19.januar 2010

av Webmaster publisert 19.01.2010, sist endret 14.03.2019 - 23:44