DE DONATIS Angelo (1954- )

Angelo_de_Donatis_EGET (2).jpgKardinaldiakon. Pavens generalvikar for Roma og erkeprest av Lateranbasilikaen (2017- )

Født: Angelo De Donatis ble født den 4. januar 1954 i Casarano i provinsen Lecce i regionen Puglia i Sør-Italia. Han mottok sin åndelige formasjon i seminaret i Taranto og ved Det pavelige romerske seminaret. I Roma avsluttet han også sine filosofiske studier ved Det pavelige Lateranuniversitet og de teologiske ved Det pavelige universitetet Gregoriana, hvor han tok en lisensiatgrad i moralteologi.

Prest: Han ble presteviet den 12. april 1980 i sognet San Domenico i Casarano i bispedømmet Nardò-Gallipoli. Han ble religionslærer og medarbeider i sognet San Saturnino, hvor han senere ble sogneprest. Den 28. november 1983 ble han inkardinert i bispedømmet Roma.

Fra 1989 til 1991 var han arkivar i kardinalkollegiets sekretariat. I 1990 ble han utnevnt til direktør for prestekontoret (Ufficio Clero) i vikariatet Roma, og dette embetet hadde han til 1996. I 1990 ble han også åndelig veileder for Det pavelige romerske seminaret. Dette embetet hadde han til 2003, da han ble utnevnt til sogneprest i basilikaen St Markus evangelist på Kapitol (San Marco Evangelista al Campidoglio) og assistent for Associazione Nazionale Familiari del clero i bispedømmet Roma.

Han er medlem av bispedømmets presteråd og konsultorkollegium. I 1989 ble han utnevnt til ridder i Ridderordenen av Den hellige grav i Jerusalem. Den 10. april 1990 ble han utnevnt til pavelig æreskapellan med tittelen Monsignore. I 2007 ble han utnevnt til åndelig assistent for foreningen don Andrea Santoro, som hvert år mintes den dagen han ble myrdet. I 2014 ble han valgt til å holde de åndelige øvelsene til Den romerske kurien og pave Fans i fasten.

Biskop: Han ble den 14. september 2015 utnevnt av pave Frans til titularbiskop av Mottola og hjelpebiskop i Roma. Mottola i provinsen Taranto i regionen Puglia var eget bispedømme inntil det i 1818 ble innlemmet i bispedømmet Castellaneta. De Donatis fikk Mottola som titularbispedømme.

Han ble bispeviet den 9. november 2015 i basilikaen San Giovanni in Laterano (Laterankirken) på festen for innvielsen av basilikaen, av pave Frans, assistert av kardinalene Agostino Vallini, pavens vikar for Roma og erkeprest for Lateranbasilikaen (2008-17), og Beniamino Stella, prefekt for Kleruskongregasjonen fra 2013. Blant koncelebrantene var de fem hjelpebiskopene i Roma. De Donatis valgte som bispemotto Nihil Caritate Dulcius («Ingenting er søtere enn kjærligheten»), som er hentet fra De officiis ministrorum av den hellige Ambrosius av Milano (ca 339-97).

Den 29. april 2016 ble han utnevnt til rektor ved kirken San Sebastiano al Palatino i Roma. I september 2016 ga han ut den første boken som biskop med tittelen «Ingenting er søtere enn kjærligheten» (Nulla è più dolce dell’amore) med tyve refleksjoner om ulike former for nåde, tolket gjennom Bibelen.

Den 26. mai 2017 innvilget pave Frans avskjedssøknaden av aldersgrunner fra kardinal Agostino Vallini (77) og utnevnte i hans sted biskop De Donatis til generalvikar for bispedømmet Roma og erkeprest av Lateranbasilikaen. Samtidig ga han ham den personlige tittelen erkebiskop (titularerkebiskop av Mottola). Da De Donatis akseptere oppdraget, sendte han en tanke og en takk til: «Benedikt XVI og Ruini for sikre bønner, og Johannes Paul II og Poletti som er nær meg fra himmelen». Kardinal Camillo Ruini var Vallinis forgjenger som kardinalvikar (1991-2008), og Ugo Poletti var Ruinis forgjenger (1973-91).

Samtidig ble De Donatis utnevnt til apostolisk administrator av Ostia og Storkansler for Det pavelige Lateranuniversitet. Vervet som generalvikar innehas oftest av en kardinal, og tittelen er gjerne kardinalvikar.

Kardinal: Den 20. mai 2018 kunngjorde pave Frans at han vil kreere De Donatis til kardinal i et konsistorium den 29. juni. Den 8. juli 2019 utnevnte pave Frans ham til medlem av Ordenskongregasjonen (Kongregasjonen for Institutter for konsekrert liv og Selskaper for apostolisk liv).

Kilder: it.wikipedia.org, de.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org, Kathpress - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 26. mai 2017

av Per Einar Odden publisert 26.05.2017, sist endret 08.07.2019 - 15:34