DE GIORGI Salvatore (1930- )

DE GIORGI SalvatoreKardinalprest. Erkebiskop emeritus av Palermo (1996-2006).

Født: Salvatore De Giorgi ble født lørdag den 6. september 1930 i Vernole i bispedømmet Lecce (fra 1980 erkebispedømme) i Italia. Han fikk sin utdannelse ved bispedømmets seminar i Lecce og ved det regionale seminaret i Molfetta.

Prest: Han ble presteviet den 28. juni 1953 i Vernole av biskop Francesco Minerva av Lecce. Deretter var han sekretær for biskop Minerva (1953-58) samtidig som han utførte pastoralt arbeid i erkebispedømmet Lecce (1953-73). Den 12. oktober 1958 ble han utnevnt til sogneprest av Nostra Signora delle Grazie i Santa Rosa. Han var også bispedømmets assistent for Forbudet for italienske katolske universitetsstudenter, sekretær for bispedømmets kateketkontor, kapellan for ungdommen i Katolsk Aksjon og kapellan for Bevegelsen for katolske lærere i Katolsk Aksjon.

Han underviste ved det statlige klassiske gymnaset, var delegat i kommisjonen for kirkemusikk og delegat i AISC (Associazione Italiana Santa Cecilia per la Musica sacra), var rådgiver for UCIIM (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi), biskoppelig vikar for legapostolatet, biskoppelig delegat for bispedømmets organiske pastoral og direktør for dets pastoralkontor, medlem av presterådet og medlem av veiledningsrådet for bispedømmets pastoralinstitutt av C.E.P.

Biskop: Han ble den 21. november 1973 utnevnt til titularbiskop av Tulana og hjelpebiskop av Oria av pave Paul VI (1963-78). Han ble konsekrert den 27. desember 1973 i Lecce. Han ble den 29. november 1975 utnevnt til koadjutor-biskop med etterfølgelsesrett av Oria. Han overtok som biskop av Oria den 17. mars 1978. Han ble den 4. april 1981 utnevnt til metropolitterkebiskop av Foggia, med bispedømmene Bovino og Troia, forent in persona episcopi (biskoppelig personunion), av pave Johannes Paul II. Da de italienske bispedømmene ble restrukturert den 30. september 1986, ble han metropolitterkebiskop av Foggia-Bovino. Samme dag gikk han av som biskop av Troia.

Han ble den 10. oktober 1987 utnevnt til metropolitterkebiskop av Taranto. Han ble utnevnt til generalkapellan for Katolsk Aksjon i Italia den 2. februar 1990 og gikk av som erkebiskop av Taranto den 11. mai 1990. I 1990 ble han også konsultor for Bispekongregasjonen og medlem av Det pavelige rådet for familien. Han ble kapellan for Katolsk Aksjons internasjonale forum i 1991 og president for det italienske Forbundet for åndelige øvelser i 1992.

Han ble den 4. april 1996 utnevnt til erkebiskop av Palermo på Sicilia. Kort etter ble han valgt til president for den sicilianske bispekonferansen. I den italienske bispekonferansen var han sekretær for den liturgiske kommisjonen, sekretær og deretter president for kommisjonen for troslæren, katekese og kultur, president for komiteen for det marianske år, president for bispekommisjonen for legfolket, medlem av den vitenskapelige komiteen og organisator av sosialukene.

Kardinal: Han ble den 21. februar 1998 kreert til kardinalprest av Santa Maria in Ara Coeli av pave Johannes Paul II. Han ble medlem av Det pavelige rådet for legfolket og Det pavelige rådet for familien.

Han gikk den 19. desember 2006 av som erkebiskop av Palermo, 76 år gammel, og ble etterfulgt av erkebiskop Paolo Romeo, pavelig nuntius i Italia.

Neste konklave: Han nådde aldersgrensen på åtti år den 6. september 2010 og mistet derved retten til å delta i neste pavevalg.

Kilder: Boberski, Miranda, dailycatholic.org, catholic-pages.com, insidethevatican.com, vatican.va - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 09.09.2010, sist endret 01.04.2012 - 20:43