DELLY Emmanuel III (1927-2014)

nullKardinalbiskop. Patriark emeritus av Babylon for kaldeerne i Irak (2003-12)

Født: Emmanuel-Karim Delly ble født den 6. oktober 1927 i Tel Keppe (Tel Keipeh, TalKayf, Telkaif, Tel Kaif) i erkeeparkiet (erkebispedømmet) Mossul (for kaldeerne) i Irak. Tel Keppe er en av de største assyriske eller kaldeiske landsbyene i Irak, en mil nordøst for Mosul (Mossul, al-Mawsil, Mûsil, Ninive) i det nordlige Irak. Landsbyen regnes i dag som en forstad til Mosul.

Den kaldeisk-katolske Kirke er den unerte grenen av Kirken i det gamle perserriket. Den står i enhet med paven i Roma, men har sin egen orientalske liturgi, hvor det offisielle språket er arameisk, språket som Jesus snakket. Kirken bruker også arabisk i liturgien. Den har sitt tradisjonelle sete i det nåværende Irak, hvor også flertallet av de rundt 1 ½ millioner medlemmene bor. De utgjør rundt 70 % av de 600.000 kristne i Irak. Bagdad har det største kaldeiske samfunnet med mer enn 300.000 troende. Gjennom utvandring finnes det også store diasporamenigheter i Amerika, Australia og i senere tid også i Europa. Kirken består av åtte bispedømmer (eparkier) i Irak og ytterligere åtte utenfor landet, i land som inkluderer Iran, Tyrkia, Syria, Libanon, Egypt, Europa, Australia, Canada og USA.

Emmanuel-Karim Delly fikk sin utdannelse ved Det pavelige universitetet Urbaniana i Roma, hvor han tok en mastergrad i filosofi («Guds eksistens som Al-Farabi ser den») og en doktorgrad i teologi, og ved Det pavelige Lateran-universitetet i Roma, hvor han tok en doktorgrad i kirkerett. Han snakker arabisk, fransk, italiensk, latin, engelsk og (ny)-arameisk.

Prest: Han ble presteviet den 21. desember 1952 i det pavelige Collegio Urbaniano de Propaganda Fide i Roma.

Biskop: Han ble den 7. desember 1962 valgt til titularbiskop av Peleopolis in Asia (Palempoli di Asia) og til hjelpebiskop av Babylon [Bagdad] for kaldeerne under patriark Paul II Cheikho, 35 år gammel. Valget ble stadfestet den 26. desember 1962 av den salige pave Johannes XXIII (1958-63). Han ble bispeviet den 19. april 1963 i Bagdad i Irak av Paul II Cheikho, patriark av Babylon for kaldeerne. Medkonsekratorer var Raphael Bidawid, biskop av Amadiyah for kaldeerne (senere patriark), Armand-Étienne Marie Blanquet du Chayla OCD, erkebiskop av Bagdad for latinerne, og Athanase Jean Daniel Bakose, erkebiskop av Bagdad for syrerne.

Han ble den 6. mai 1967 forfremmet til titularerkebiskop med titularsete Kaskar for kaldeerne. Den 6. oktober 2002 fylte han 75 år, som er aldersgrensen for biskoper i Den katolske kirke, så den 24. oktober 2002 fratrådte han som hjelpebiskop i Babylon for kaldeerne. Under Irak-krigen våren 2003 ble han den 22. mars lettere såret av glassplinter i det kaldeiske patriarkatet i Bagdad under et amerikansk bombeangrep mot byen.

Patriark: Den 8. juli 2003 døde patriark Raphaël I. Bidawid av Bagdad (1989-2003) i Beirut etter et mange måneder langt sykeleie, 81 år gammel. Den kaldeiske synoden trådte sammen i Bagdad i midten av september, men klarte ikke å velge ny patriark. Til tross for flere avstemminger fikk ingen av kandidatene det nødvendige 2/3 flertall. Ifølge den østlige kirkeretten kunne pave Johannes Paul II (1978-2005) ha utnevnt ny patriark, men han valgte i stedet å innkalle synoden til Roma.

Også i denne andre avstemmingsrunden i Roma skal valget ha vært vanskelig, men til slutt samlet de 22 metropolittene og biskopene seg den 3. desember om den 76-årige Emmanuel-Karim Delly, tidligere hjelpebiskop av Bagdad, som ny patriark av Babylon for kaldeerne. Han aksepterte valget og tok navnet Emmanuel III. I henhold til kirkeretten for de orientalske kirkene søkte han deretter pave Johannes Paul II om communio ecclesiastico («kirkelig fellesskap»), noe paven ga ham samme dag.

Den første patriarken med navnet Emmanuel var patriark Emmanuel I, som ledet den assyriske kirken fra 937 til 960, da Den kaldeisk-katolske Kirke søkte enhet med Roma og brøt ut fra den nestorianske assyriske kirken. Den andre Emmanuel var patriark Yousef VI Emmanuel II Thoma, som ble konsekrert i 1900 og ledet den kaldeiske Kirken til 1947.

Patriark Emmanuel III har i den kritiske situasjonen i Irak forsøkt å styrke befolkningens moral. Han opprettholder vennskapelige forbindelser med de muslimske lederne og arbeider for å få løslatt kidnappete gisler. Det mest kontroversielle aspektet ved hans patriarkat er kanskje beskyldninger om bånd til Saddam Husseins utenriksminister Tariq Aziz.

Kardinal: Han ble kreert til kardinalbiskop i pave Benedikt XVIs andre konsistorium den 24. november 2007. Han sto som nummer nitten på listen over de nye kardinalene (den første av de fem over åtti år). I likhet med de andre østlige patriarkene har han ikke noe titularsete – hans patriarksete er samtidig hans titularsete som kardinalbiskop. Paven bekjentgjorde kardinalutnevnelsene den 17. oktober, elleve dager etter patriarkens 80-årsdag. Han får derfor ikke muligheten til å delta i noe konklave.

Ved kreeringen mottok patriarken som tegn på sin nye verdighet ikke den vanlige røde birettaen, men en purpurrød utgave av en shash, den klassiske runde hatten som brukes av en kaldeisk patriark som et symbol på Babels tårn.

Pave Benedikt XVI aksepterte onsdag den 19. desember 2012 patriarkens avskjedssøknad. Med sine 85 år hadde han for lengst overskredet den kirkelige aldersgrensen for biskoper. Den 31. januar 2013 ble den kaldeisk-katolske erkeeparken (erkebiskopen) av Kirkuk i Nord-Irak Louis Sako valgt til ny patriark. Han tok navnet Louis Raphaël I Sako.

Død: Kardinalpatriark Delly døde den 9. april 2014 i San Diego i USa. Han ble gravlagt i Detroit, hvor de fleste av hans nærmeste slektninger bor.

Kilder: Miranda, catholic-hierarchy.org, en.wikipedia.org, de.wikipedia.org, Kathpress - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 29. november 2007

av Webmaster publisert 29.11.2007, sist endret 11.04.2014 - 11:09