DE MAGISTRIS Luigi (1926–2022)

Kardinaldiakon, den romerske kurie, pro-storpønitentiar emeritus (2001-03).

Født: Luigi De Magistris ble født den 23. februar 1926 i katedralsognet Santa Cecilia i Cagliari på Sardinia i Italia. Han var fra en velkjent familie i byen og var sønn av legen Edmondo De Magistris og hans hustru Agnese Ballero. En av hans brødre skulle bli borgermester i den sardinske hovedstaden, og en annen ble juridisk rådgiver for republikkens president, Antonio Segni (1962-64). I 1947 tok han en klassisk artium. Deretter studerte han filosofi og teologi ved Det pavelige romerske seminaret og Det pavelige Lateranuniversitetet i Roma fra 1948 til 1953.

Prest: Han ble presteviet den 12. april 1952 i katedralen i Cagliari på Sardinia av erkebiskop Paolo Botto av Cagliari og inkardinert i erkebispedømmet Cagliari. I 1953 tok han laurea (tilsvarer mastergrad) i teologi. Fra 1953 til 1958 var han først notar og deretter båndforsvarer i det regionale tribunalet på Sardinia. Han underviste også i offentlige skoler og var assistent for lærere og elever i Katolsk Aksjon. Fra 1955 til 1958 var han professor ved erkebispedømmets seminar i Cagliari.

I 1958 gikk han i Den hellige stols tjeneste som generalsekretær for Det lateranske Athenaeum, kalt av dets nye rektor, Antonio Piolanti. Den karrieren varte ikke lenge, for i februar 1959 ble han overført til kongregasjonen Officium Sanctum (den senere Troslærekongregasjonen), først som stedfortredende førstenotar (sostituto notaro) og senere som sommista. I dette arbeidet samarbeidet han med kardinal Alfredo Ottaviani (1890-1979), den daværende prefekten (1959-68). I 1968 ble han utnevnt til honorær kannik ved katedralkapittelet i Cagliari.

Etter at Ottaviani forlot scenen, ble De Magistris overført til Statssekretariatet. I februar 1969 ble han utnevnt til minutant ved Rådet for Kirkens alminnelige anliggender, som da ble ledet av erkebiskop Agostino Casaroli (senere kardinalstatssekretær). Han ble den 27. august 1973 utnevnt av den salige pave Paul VI (1963-78) til pavelig æresprelat med tittel Monsignore. Etter at Casaroli ble forfremmet til statssekretør, ble De Magistris den 11. april 1979 utnevnt til regent for Det apostoliske Pønitentiari. I 1992 ble han permanent ekspert for Den pavelige kommisjonen Ecclesia Dei.

Biskop: Han ble den 6. mars 1996 utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til titularbiskop av Nova. Han ble bispeviet den 28. april 1996 av kardinal Giovanni Canestri (f. 1918), erkebiskop emeritus av Genova-Bobbio i Italia (1987-95), kardinal fra 1988, assistert av erkebiskop Ottorino Pietro Alberti (1927-2012) av Cagliari (1987-2003) og biskop Tarcisio Pillolla (f. 1930), hjelpebiskop i Cagliari (1986-99), senere biskop av Iglesias (1999-2007).

Da kardinal William Wakefield Baum (f. 1926) den 22. november 2001 gikk av som storpønitentiar for Det apostoliske Pønitentiari av aldersgrunner, ble De Magistris samtidig utnevnt til pro-storpønitentiar og forfremmet til titularerkebiskop av Nova. Pro-storpønitentiar er en tittel som da ble brukt om en som hadde embetet som storpønitentiar uten (ennå) å være kardinal. De Magistris ble den 2. mai 2002 utnevnt til medlem av Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen.

Han ble ikke kreert til kardinal i konsistoriet den 21. oktober 2003, det eneste tilfellet så langt i Det apostoliske Pønitentiaris historie at en storpønitentiar ikke har blitt kreert til kardinal. Dette skyldtes noen av hans kritiske bemerkninger, som ikke ble uttrykt offentlig, til noen av pave Johannes Paul IIs avgjørelser, som noen av pavens nærmeste medarbeidere fikk greie på. Mange ventet at den røde hatten ville komme snart etter hans åttiårsdag, men det skjedde aldri.

Han fratrådte som pro-storpønitentiar den 4. oktober 2003 av aldersgrunner, 77 år gammel, og ble da pro-storpønitentiar emeritus. Han ble etterfulgt av kardinal James Stafford. Han har vært konsultor for Liturgikongregasjonen, Helligkåringskongregasjonen, Misjonskongregasjonen (Propaganda Fide), Kleruskongregasjonen og Den pavelige kommisjonen Ecclesia Dei. Som pensjonist bor han i Cagliari.

Kardinal: Den 4. januar 2015 kunngjorde pave Frans at Luigi De Magistris ville bli kreert til kardinal i et høytidelig konsistorium i Vatikanet den 14. februar 2015. Han satt ikke foran et fjernsynsapparat da pave Frans annonserte hans navn ved søndagens Angelus på Petersplassen, for han var i katedralen i Cagliari på Sardinia og lyttet til de troendes skriftemål. Han sto som nummer to på listen over de fem nye kardinalene over åtti år, nesten 89 år gammel. Dermed får han endelig den røde hatten som han egentlig skulle hatt som storpønitentiar. Hans titularkirke er Santissimi Nomi de Gesù e Maria in via Lata.

Død: Han døde 16. februar 2022.

Kilder: Annuario Pontificio, en.wikipedia.org, catholic.hierarchy.org, Miranda, Kathpress 5.1.2015 - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 4. oktober 2003

av Webmaster publisert 04.10.2003, sist endret 19.08.2022 - 16:16