DEMPSEY Robert J.


Msgr., tidligere i den romerske kurie. Prest inkardinert i erkebispedømmet Chicago i USA. Redaktør for den engelske ukeutgave av "L'Osservatore Romano" fra 1991. Utnevnt til monsignore 25. november 1996. Vendte tilbake til Chicago 2002.

av Webmaster publisert 20.12.2002, sist endret 20.12.2002 - 12:07