DESCUBES Jean-Charles


Erkebiskop av Rouen, Frankrike.

Født i Tonnay-Charente (bispedømmet La Rochelle) i Frankrike den 7. februar 1940. Prestestudier ved universitetsseminaret i Angers, deretter ved "Institut Catholique de Paris" og samtidig "Ecole des Hautes Etudes".

Presteviet den 3. juli 1965 for bispedømmet La Rochelle. Deretter de følgende apostolater - 1966-1967: Kapellan ved katedralen i La Rochelle; 1968: sekretær for bispedømmets komité for de kristnes enhet; 1969-1980: sogneprest ved katedralen i La Rochelle; 1973-1979: ansvarlig for den fortløpende formasjon av bispedømmets sekulargeistlighet; 1979: Sekretær for bispedømmerådet; 1980-1985: ansvarlig for liturgi- og sakramentalpastoralet og regionaldelegat for kleresiets vedvarende formasjon; 1985: biskoppelig vikar; 1989-1996: generalvikar.

Under bispevakansen i La Rochelle i 1996 ble han valgt til bispedømmeadministrator, og deretter gjenutnevnt til generalvikar av den nye biskopen.

Utnevnt til biskop av Agen den 13. desember 1996 og bispeviet den 9. mars 1997. Utnevnt til erkebiskop av Rouen den 25. mars 2004.

av Webmaster publisert 25.03.2004, sist endret 25.03.2004 - 13:00