DIAS Ivan (1936- )

Ivan DiasKardinalprest, tidligere prefekt for Propaganda Fide (2006-2011).

Født: 14. april 1936 i Bombay [nå Mumbai] i India.

Prest: Han ble presteviet den 8. desember 1958. Han trådte inn i det pavelige diplomatis tjeneste, og tidlig i karrieren var han postert i København som nuntiaturråd. Han ble «kammerherre» (camerière segreto; laveste grad monsignore) den 4. desember 1964 - tittelen ble endret til pavelig æreskapellan i 1968.

Biskop: Han ble utnevnt til pro-nuntius i Ghana, Togo og Benin og titularerkebiskop av Rusubisir den 8. mai 1982 av pave Johannes Paul II, og han ble bispeviet den 19. juni 1982 i Vatikanet av kardinalstatssekretær Agostino Casaroli. Han ble utnevnt til nuntius i Korea den 20. juni 1987 og nuntius i Albania den 28. oktober 1991. Han ble i 1992 apostolisk administrator av administraturet Sør-Albania. Han ble utnevnt til erkebiskop av Bombay den 8. november 1997 og tok erkebispedømmet kanonisk i besittelse den 13. mars 1997.

Kardinal: Han ble den 21. februar 2001 kreert til kardinalprest av Spirito Santo alla Ferratella av pave Johannes Paul II. Han ble den 10. mars 2001 utnevnt til medlem av Kardinalrådet for studier av Den hellige stols økonomiske og organisatoriske problemer. Han ble den 15. mai 2001 utnevnt av paven til medlem av Kongregasjonen for Troslæren, Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen og Kongregasjonen for Katolsk utdannelse og den 18. mai 2001 til medlem av Det pavelige råd for kulturen og Den pavelige kommisjon for bevaringen av den kunstneriske og historiske arv.

Han deltok på den tiende ordinære bispesynoden høsten 2001 som presidentdelegat. Han var den 25. april 2003 pavens spesialutsending til feiringen i Tirana av tiårsjubileet for pavens besøk i Albania.

Han ble utnevnt til prefekt for Propaganda Fide (Kongregasjonen for Folkenes Evangelisering) den 20. mai 2006. Den 10. mai 2011 aksepterte pave Benedikt XVI hans avskjedssøknad som prefekt av aldersgrunner (han fylte 75 år den 14. april). Vanligvis pleier kardinalprefekter å sitte ut over denne grensen, men kardinal Dias har svekket helse på grunn av diabetes. Ny prefekt for Kongregasjonen for folkenes evangelisering ble erkebiskop Fernando Filoni (65), som til nå har vært Vatikanets «innenriksminister», offisielt substitutt i Statssekretariatets første seksjon.

Neste konklave: Han fylte åtti år den 14. april 2016 og mistet dermed stemmeretten ved pavevalg.

Kilder: Annuario Pontificio, Salvador Miranda, aciprensa.com, Archdiocese of Bombay – Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden – Sist oppdatert: 2006-05-24 13:16

av Webmaster publisert 24.05.2006, sist endret 12.04.2016 - 13:51