DIAS Ivan (1936–2017)

Ivan DiasKardinalprest, prefekt emeritus for Propaganda Fide (2006–11).

Født: 14. april 1936 i Bombay [nå Mumbai] i India.

Prest: Han ble presteviet den 8. desember 1958. Han trådte inn i det pavelige diplomatis tjeneste, og tidlig i karrieren var han postert i København som nuntiatur­råd. Han ble «kammer­herre» (camerière segreto; laveste grad monsignore) den 4. desember 1964 – tittelen ble endret til pavelig æres­kapellan i 1968.

Biskop: Han ble utnevnt til pro-nuntius i Ghana, Togo og Benin og titular­erke­biskop av Rusubisir den 8. mai 1982 av pave Johannes Paul II, og han ble bispeviet den 19. juni 1982 i Vatikanet av kardinal­stats­sekretær Agostino Casaroli. Han ble utnevnt til nuntius i Korea den 20. juni 1987 og nuntius i Albania den 28. oktober 1991. Han ble i 1992 apostolisk admini­strator av administraturet Sør-Albania. Han ble utnevnt til erke­biskop av Bombay den 8. november 1997 og tok erke­bispe­dømmet kanonisk i besittelse den 13. mars 1997.

Kardinal: Han ble den 21. februar 2001 kreert til kardinal­prest av Spirito Santo alla Ferratella av pave Johannes Paul II. Han ble den 10. mars 2001 utnevnt til medlem av Kardinal­rådet for studier av Den hellige stols økonomiske og organisa­toriske problemer. Han ble den 15. mai 2001 utnevnt av paven til medlem av Kongreg­asjonen for Troslæren, Kongrega­sjonen for Guds­tjenesten og Sakraments­ordningen og Kongrega­sjonen for Katolsk utdannelse og den 18. mai 2001 til medlem av Det pavelige råd for kulturen og Den pavelige kommisjon for bevaringen av den kunstneriske og historiske arv.

Han deltok på den tiende ordinære bispe­synoden høsten 2001 som president­delegat. Han var den 25. april 2003 pavens spesial­utsending til feiringen i Tirana av tiårsjubileet for pavens besøk i Albania.

Han ble utnevnt til prefekt for Propaganda Fide (Kongrega­sjonen for Folkenes Evangeli­sering) den 20. mai 2006. Den 10. mai 2011 aksepterte pave Benedikt XVI hans avskjeds­søknad som prefekt av alders­grunner (han fylte 75 år den 14. april). Vanligvis pleier kardinal­prefekter å sitte ut over denne grensen, men kardinal Dias hadde svekket helse og spesielt svekket syn på grunn av diabetes. Ny prefekt for Kongrega­sjonen for folkenes evangelisering ble erke­biskop Fernando Filoni (65), som til nå har vært Vatikanets «innenriks­minister», offisielt substitutt i Stats­sekretariatets første seksjon. Ivan Dias fylte åtti år den 14. april 2016 og mistet dermed stemme­retten ved pavevalg.

Død: Han døde mandag ettermiddag den 19. juni 2017 i Roma, 81 år gammel.

Kilder: Annuario Pontificio, Salvador Miranda, aciprensa.com, Archdiocese of Bombay – Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 24. mai 2006 - Oppdatert: 20. juni 2017

av Webmaster publisert 24.05.2006, sist endret 21.06.2017 - 09:41