dos SANTOS Alexandre José María, O.F.M.


dos SANTOS Alexandre José MaríaKardinal. Erkebiskop emeritus av Maputo (1974-2003).

Født: Alexandre José María dos Santos ble født tirsdag den 18. mars 1924 i Zavala i bispedømmet Inhambane i Mosambik. Han fikk sin utdannelse i landsbyen av portugisiske misjonærer, og han følte et kall til å bli prest. Han studerte ved det fransiskanske gutteseminaret i Amatongas, og siden det ennå ikke var noe presteseminar i Mosambik, ble han sendt til de afrikanske misjonærenes seminar i Nyasaland (fra 1964 Malawi) for å studere filosofi. Deretter ble han sendt til Portugal for å slutte seg til fransiskanerordenen (Ordo Fratrum Minorum - OFM) i provinsen Varatojo som 23-åring i 1947. Han begynte på novisiatet og avla sine midlertidige løfter i 1948. Deretter studere han ved De hvite fedrenes seminar i Lisboa og avla sine høytidelige løfter i 1951.

Prest: Han ble presteviet den 25. juni 1953 i Lisboa som den første innfødte presten fra Mosambik. Han vendte tilbake til hjemlandet i 1954 og utførte pastoralt arbeid i fransiskanske misjoner i regionen Inhambane i Mosambik (1954-72). I 1972 ble han provinsial for den fransiskanske provinsen Mosambik og rektor for det nye gutteseminaret i Vila Pery (i dag Chimoio) (1972-74).

Biskop: Etter at Mosambik i 1974 erklærte seg uavhengig av Portugal etter det demokratiske militærkuppet som fikk slutt på det fascistiske styret i "moderlandet", ble han den 23. desember 1974 utnevnt til erkebiskop av Maputo av pave Paul VI (1963-78). Han ble konsekrert den 9. mars 1975 av kardinal Agnelo Rossi, prefekt for Kongregasjonen for Troens utbredelse. Han var den første innfødte biskopen fra Mosambik. Han grunnla Caritas Mosambik og ble dets første president. Den 22. august 1981 grunnla han instituttet "Franciscanas de Nossa Senhora de Mae de Africa" i Maputo. Det er et institutt for jenter fra Mosambik og ble opprettet med det mål at ordenslivet skulle blomstre i Mosambik.

Kardinal: Han ble den 28. juni 1988 kreert til kardinalprest av San Frumenzio ai Prati Fiscali av pave Johannes Paul II. Han ble dermed Mosambiks første kardinal. Han ble medlem av Kongregasjonen for folkenes evangelisering (Propaganda Fide) og Det pavelige rådet for kulturen. I september 1988 ønsket han pave Johannes Paul II velkommen til Mosambik. Han deltok på bispesynoden for Afrika våren 1994.

Han gikk av som erkebiskop av Maputo den 22. februar 2003, nesten 79 år gammel.

Neste konklave: Han fylte 80 år den 18. mars 2004 og mistet dermed retten til å delta i det neste pavevalget.

av Webmaster publisert 31.03.2004, sist endret 31.03.2004 - 23:13