DUKA Dominik, O.P. (1943- )

DUKA Dominik, O.P. (1943- ) Kardinalprest. Erkebiskop av Praha i Tsjekkia (2010 - )

Født: Dominik Duka ble født den 26. april 1943 i Hradec Králové (ty: Königgrätz) i det nordøstre Bøhmen, som da tilhørte det tyske protektoratet Böhmen und Mähren. I 1960 fullførte han den videregående skolen J.K. Tyl, og deretter arbeidet han fra 1960 til 1963 i en fabrikk i Hradec Králové, hvor han utdannet seg til maskinlåsesmed. Fra 1963 til 1965 avtjente han sin obligatoriske militærtjeneste, og etter mange forsinkelser fikk han i 1965 lov til å begynne på det teologiske fakultetet Ss Kyrillos og Methodios i Litomerice. Den 5. januar 1968 trådte han inn i dominikanernes hemmelige novisiat, og den 6. januar 1969 avla han sine midlertidige løfter.

Prest: Han ble presteviet den 22. juni 1970 av biskop Stepan Trochta av Litomerice, som i 1969 var blitt kreert til kardinal in pectore (offentliggjort i 1973). I fem år arbeidet han i sognesjelesorgen i nordlige grensesogn i erkebispedømmet Praha (Chlum svate Mari, Jachymov, Nove Mitrovice). Den 7. januar 1972 avla han sine høytidelige løfter i dominikanerordenen. I 1975 ble hans statlige godkjennelse for prestetjeneste trukket tilbake, og deretter arbeidet han som designer ved bilfabrikken Skoda i Plzen i femten år. Fra 1975 til 1986 var han vikar for den dominikanske provinsialen, og fra 1976 til 1981 var han klerikermester. Han deltok i etableringen av ordenens hemmelige studiesenter og organiserte religiøse aktiviteter for ungdom. I 1979 tok han lisensiatgraden i teologi ved Det pavelige teologiske fakultetet St. Johannes Døperen i Warszawa i Polen.

For sine aktiviteter i dominikanerordenen og sine hemmelige utgivelser av bøker (såkalt «samizdat») ble han arrestert i 1981-1982 og fengslet i Plzen-Bory. Fra 1986 til 1998 var han provinsial for den tsjekkoslovakiske dominikanerprovinsen, fra 1992 til 1996 var han president for Konferansen for mannlige ordenssuperiorer i Tsjekkia og visepresident for Den europeiske konferansen for mannlige ordenssuperiorer. Fra 1990 til 1998 var han medlem av den tsjekkiske regjeringens akkrediteringskommisjon, fra 1990 til 1999 var han gjestedosent i bibelvitenskap og bibelsk antropologi ved det teologiske fakultetet Ss Kyrillos og Methodios ved universitetet Palacky i Olomouc.

Biskop: Den 6. juni 1998 ble han utnevnt av den ærverdige pave Johannes Paul II (1978-2005) til den 24. biskop av Hradec Králové, og den 26. september 1998 ble han bispeviet i katedralen Den Hellige Ånd i Hradec Králové av biskop emeritus og nyutnevnt erkebiskop (personlig tittel) Karel Otcenasek av Hradec Králové (1989-98). Medkonsekratorer var kardinal Miloslav Vlk, erkebiskop av Praha (1991-2010), og erkebiskop Giovanni Coppa, apostolisk nuntius i Tsjekkia (1990-2001), kardinal siden 2007. Hans bispemotto er: IN SPIRITU VERITATIS («I sannhetens ånd»). Han ble den 6. november 2004 utnevnt til apostolisk administrator av Litomerice.

Fra 2000 til 2004 var han visepresident for den tsjekkiske bispekonferansen. Han er president for bispekonferansens komiteer for troslæren og for katolsk utdannelse. Den 28. oktober 2001 ble han tildelt Den tsjekkiske republikks fortjenstmedalje av første klasse av presidenten, og den 2. juni 2003 ble han tildelt Fortjenstekorset av andre klasse av forsvarsministeren. Han er medlem av Den tsjekkiske republikks etiske forum, det vitenskapelige styret ved det katolske teologiske fakultetet ved Karlsuniversitetet i Praha, ved det tekniske universitetet i Liberec, ved universitetet i Hradec Králové, ved universitetet i Pardubice, ved det medisinske fakultet ved Karlsuniversitetet i Hradec Králové. Han er president for eksekutivrådet for det tsjekkiske katolske bibelinstituttet, medlem av senteret for bibelske studier ved det evangeliske teologiske fakultetet ved Karlsuniversitetet i Praha, medlem av det internasjonale katolske magasinet Communio, av Rodina sv. Zdislavy og generalredaktør for det teologiske, kulturelle og åndelige magasinet Salve.

Den 13. februar 2010 utnevnte pave Benedikt XVI ham til ny erkebiskop av Praha etter kardinal Miloslav Vlk, som ble pensjonert, nesten 78 år gammel.

Kardinal: Den 6. januar 2012 ble det offentliggjort at pave Benedikt XVI ville kreere ham til kardinal. Han sto som nummer tretten på listen. I konsistoriet den 18. februar 2012 ble han kreert til kardinalprest og fikk som titularkirke Santi Marcellino e Pietro. Den 21. april 2012 utnevnte pave Benedikt XVI ham til medlem av Ordenskongregasjonen og Rådet for rettferdighet og Fred.

Kilder: cirkev.cz - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 13.02.2010, sist endret 21.04.2012 - 15:34