ENDER Erwin Josef

ENDER Erwin J. Erkebiskop, det pavelige diplomati. Født i Steingrund (erkebispedømmet Breslau, nå Wroclaw) i Tyskland (nå i Polen) den 7. september 1937. Presteviet den 10. oktober 1965 og inkardinert i bispedømmet Münster. Trådte inn i det pavelige diplomatis tjeneste den 10. august 1970, og virket ved Statssekretariatet i Rome frem til 1990. Utnevnt til titularerkebiskop av Germania in Numidia, til apostolisk delegat for Rødehavsområdet, og til pro-nuntius i Sudan den 15. mars 1990, og bispeviet den 5. april 1990. I tillegg til dette også apostolisk delagat for Somalia fra den 25. mai 1993. Utnevnt til nuntius for Litauen, Latvia og Estland den 9. juli 1997. Utnevnt til nuntius for Tsjekkia den 19. mai 2001. Utnevnt til apostolisk nuntius i Tyskland den 25. november 2003.

av Webmaster publisert 06.02.2004, sist endret 06.02.2004 - 13:21