ESTEPA LLAURENS José Manuel (1926–2019)

Kardinalprest, erkebiskop emeritus for det spanske militærordinariatet (1983–2003).

Født: José Manuel Estepa Llaurens ble født den 1. januar 1926 i Andújar i bispedømmet og provinsen Jaén i regionen Andalucía i Sør-Spania. Han studerte filosofi ved det pavelige universitetet i Salamanca og teologi ved det pavelige universitetet Gregoriana i Roma, hvor han tok en doktorgrad i pastoralteologi.

Prest: Han ble presteviet den 27. januar 1954 i Bilbao. Han tok i 1956 lisensiat i pastoral katekese ved Institut Catholique i Paris. Han var kapellan for Colegio Mayor Universitario Guadalupe i Madrid fra 1956 til 1960. Han var professor ved det spansk-amerikanske teologiske seminaret i Madrid fra 1956 til 1964 og direktør for den pastorale avdelingen av Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA) fra 1957 til 1961. Han var assessor for presidentskapet i Det latinamerikanske bisperådet (CELAM) fra 1958 til 1967. Han samarbeidet også med Katolsk Aksjon. Fra 1965 til 1971 var han nasjonal direktør for katekese i Den spanske bispekonferansen samt generaldelegat for bispekommisjonen for utdannelse. Han ble i 1971 utnevnt til konsultor for Kleruskongregasjonen i Vatikanet.

Biskop: Han ble den 5. september 1972 utnevnt av pave Paul VI (1963-78) til titularbiskop av Tisili og hjelpebiskop i Madrid. Han ble bispeviet den 15. oktober 1972 i sognekirken Asunción i Madrid av kardinal Vicente Enrique y Tarancón, erkebiskop av Madrid, assistert av erkebiskop Marcelo González y Martín av Toledo og José López Ortiz OSA, titularerkebiskop av Grado og militær generalvikar for Spania. Han tjente i elleve år som rektor ved seminaret og hadde også ansvaret for universitetssjelesorgen. Han var generalvikar for bispedømmets område sør (fra 1991 bispedømmet Getafe) og «Guadalajara-korridoren» (fra 1991 bispedømmet Alcalá de Henares). Han var sekretær for den fjerde bispesynoden i Roma i 1977, og i 1978 ble han utnevnt til medlem av Kleruskongregasjonen. Han arbeidet spesielt med temaene utdanning og katekese, og i den spanske bispekonferansen var han president for underkomiteen for katekese fra 1981 til 1998.

Han ble den 30. juli 1983 utnevnt av den ærverdige pave Johannes Paul II (1978–2005) til militær generalvikar for Spania og til titularerkebiskop av Velebusdo. Da det militære vikariatet endret juridisk status i 1986, ble han utnevnt til militærerkebiskop for Spania. Han ble den 18. november 1989 overført til titularsetet Italica med personlig tittel av erkebiskop. Han deltok på den første spesialsynoden for Europa i Vatikanet fra november til desember 1991 etter pavelig utnevnelse. Han var fra 1984 til 1997 medlem av Rådet for militærbiskoper, et organ for Bispekongregasjonen.

Han var medlem av den kommisjonen av seks biskoper som utarbeidet utkastet til katekisme for Den katolske kirke, og han var ansvarlig for den spanske utgaven av katekismen. Han var sjefredaktør for Den hellige stols Generelle retningslinjer for katekesen og for den spanske utgaven av Kompendium til katekismen. Den 7. mars 1998 gikk han av fra titularsetet Italica og den 30. oktober 2003 gikk han av som militærerkebiskop, 77 år gammel. Han var Storprior for stattholderskapet av Ordenen av Den Hellige gravs kirke i Jerusalem i Vest-Spania.

Kardinal: Han ble kreert til kardinalprest av San Gabriele Arcangelo all'Acqua Traversa i Benedikt XVIs tredje konsistorium den 20. november 2010. Han sto som nummer 21 på listen over de nye kardinalene, den første av dem som var over åtti år og dermed ikke kan stemme ved et pavevalg.

Død: Han døde den 21. juli 2019 i Madrid, 93 år gammel.

av Webmaster publisert 21.11.2010, sist endret 26.07.2019 - 12:08