ETEROVIC Nikola (1951-)


ETEROVIC Nikola Erkebiskop, det pavelige diplomati. Nuntius i Tyskland (2013- )

Født: Nikola Eterovic ble født den 20. januar 1951 i Pucisca i bispedømmet Hvar i Kroatia (da Jugoslavia).

Prest: Han ble presteviet den 26. juni 1977 og inkardinert i Hvar. Doktorgrad i missiologi. Tjenestegjort i det pavelige diplomati siden den 25. mars 1980. Postert i Côte d'Ivoire, Spania, Nicaragua og så i Statssekretariatet i Vatikanet.

Biskop: Han ble den 22. mai 1999 utnevnt av den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) til titularerkebiskop av Sisak og til apostolisk nuntius i Ukraina. Han ble bispeviet den 10. juli 1999.

Han ble den 11. februar 2004 utnevnt til generalsekretær for Bispesynoden. Den 21. september 2013 ble han utnevnt av pave Frans til apostolisk nuntius i Tyskland.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 gikk erkebiskop Eterovic ut av Bispekongregasjonen (16. desember).

Opprettet: 13. april 2007

av Webmaster publisert 13.04.2007, sist endret 24.12.2013 - 08:34