ETSOU-NZABI-BAMUNGWABI Frédéric, C.I.C.M. (1930-2007)


ETSOU-NZABI-BAMUNGWABI Frédéric, C.I.C.M.Kardinalprest. Erkebiskop av Kinshasa (1990-2007).

Født: Frédéric Etsou-Nzabi-Bamungwabi ble født onsdag den 3. desember 1930 i Mazalonga i bispedømmet Lisala i provinsen Equatore i daværende Belgisk Kongo (senere Zaïre, nå Kongo [Kinshasa]) i en hedensk stammehøvdingfamilie. Han gikk på katolsk skole i Boyange og begynte deretter på gutteseminaret i Bolongo i Lisala. Han fortsatte på presteseminaret i Kabwe i vestre Kasaï, hvor han fullførte første del av filosofistudiet (1949-53) og et år med teologi (1953-54).

Han sluttet seg i 1954 til Kongregasjonen av Marias uplettede hjerte (Congregatio Immaculati Cordis Mariae - CICM), også kjent som Scheutvelder- eller Scheut-misjonærene, og fullførte deres novisiat i Katoka i Kananga i vestre Kasaï. Deretter fullførte han første del av teologiutdannelsen i 1958.

Prest: Han ble presteviet den 13. juli 1958. Deretter utførte han pastoralt arbeid i erkebispedømmet Kinshasa, hvor han ble utnevnt til sogneprest i de to sognene St. Francis i Kintambo og St. Peter i Kinshasa. Hans pastorale arbeid tiltrakk seg snart hans overordnedes oppmerksomhet, og han ble sendt til Europa for videre studier. Han studerte først ved Det katolske instituttet i Paris i Frankrike, hvor han tok doktorgraden i sosiologi, deretter ved instituttet Lumen Vitae i Brussel i Belgia, hvor han tok doktorgraden i pastoralteologi, og til slutt ved Det oversjøiske instituttet for høyere studier i Paris, hvor han studerte naturvitenskap og litteratur.

I 1968 vendte han tilbake til hjemlandet og utførte pastoralt arbeid i erkebispedømmet Kinshasa som Vicar Forane i sognet St. Peter. Han var viseprovinsial for sin kongregasjon, president for Forsamlingen av overordnede ordenssuperiorer i provinsen Kinshasa, visepresident for Forsamlingen av overordnede ordenssuperiorer i Zaïre og leder for sin kongregasjon i Afrika.

Biskop: Han ble den 8. juli 1976 utnevnt til titularerkebiskop av Menefessi og koadjutor-erkebiskop med etterfølgelsesrett av Mbandaka-Bikoro av pave Paul VI (1963-78). Han ble konsekrert den 7. november 1976 av kardinal Joseph Malula, erkebiskop av Kinshasa. Han overtok som metropolitterkebiskop av Mbandaka-Bikoro den 11. november 1977. Han ble straks etter valgt til visepresident for bispekonferansen i Zaïre.

Etter kardinal Malulas død den 14. juni 1989 ble han den 7. juli 1990 utnevnt til metropolitterkebiskop av Kinshasa og apostolisk administrator ad nutum Sanctae Sedis ("inntil Den hellige Stol bestemmer noe annet") av Mbandaka-Bikoro av pave Johannes Paul II. Han var apostolisk administrator til 11. oktober 1991.

Kardinal: Han ble den 28. juni 1991 kreert til kardinalprest av Santa Lucia a Piazza d'Armi av pave Johannes Paul II. Han ble sitt lands andre kardinal etter Joseph Malula. Han ble medlem av Kongregasjonen for folkenes evangelisering (Propaganda Fide) og Det pavelige rådet for familien. Han ble medlem av kardinalrådet for studier av Den hellige Stol organisatoriske og økonomiske problemer den 2. desember 1993.

Han deltok på bispesynoden for Afrika våren 1994 og den tiende ordinære bispesynoden høsten 2001. Han ble valgt til president for bispekonferansen i Den demokratiske republikken Kongo i juli 2000.

Kardinal Etsou døde etter lengre tids sykdom på et sykehus i Leuven/Louvain i Belgia den , 76 år gammel.

Han døde etter lengre tids sykdom lørdag den 6. januar 2007 på universitetssykehuset i Leuven/Louvain i Belgia, 76 år gammel. Han hadde vært på sykehuset i to uker og hadde blitt behandlet for diabetes. Hans legeme ble fløyet til Kinshasa og gravlagt der.

av Webmaster publisert 07.01.2007, sist endret 07.01.2007 - 20:40