de ARAÚJO, Serafim Fernandes (1924-2019)


Kardinalprest. Erkebiskop emeritus av Belo Horizonte (1986-2004)

Født: Serafim Fernandes de Araújo ble født onsdag den 13. august 1924 i Minas Novas i bispedømmet Araçuaí i delstaten Minas Gerais i Brasil og vokste opp i Itamarandiba. Han fikk sin utdannelse ved seminaret i Diamantina, hvor han begynte som 12-åring og tok eksamen i humaniora i 1942 og lisensiatgraden i filosofi i 1944. Deretter ble han utvalgt til å reise til Roma for videre studier ved Det pavelige universitetet Gregoriana, hvor han tok doktorgrader i teologi og kirkerett.

Prest: Han ble presteviet den 12. mars 1949 i Lateranbasilikaen i Roma for erkebispedømmet Diamantina, og deretter studerte han videre i Roma. I 1951 dro han tilbake til hjemlandet, hvor han feiret sin første messe i Itamarandiba den 17. september 1951. Deretter utførte han pastoralt arbeid som sogneprest i Gouveia (1951-57) og Curvelo (1957-59). Samtidig var han kapellan for industriselskapet São Roberto og militærkapellan for 3. politibataljon i Diamantina (1956-57). Mellom 1956 og 1959 underviste han i kirkerett på provinsseminaret i Diamantina, var erkebispedømmets katekesedirektør og underviste ved lærerskolen i Diamantina og flere skoler i Gouveia.

Biskop: Han ble den 19. januar 1959 utnevnt til titularbiskop av Verinopoli og hjelpebiskop av Belo Horizonte av den hellige pave Johannes XXIII (1958-63), bare 34 år gammel. Han ble konsekrert den 7. mai 1959 i Diamantina av José Newton de Almeida Baptista, erkebiskop av Diamantina. Han var rektor for det katolske universitetet i Mina Gerais (1960-81). Han deltok på Det annet Vatikankonsil (1962-65). Han deltok på den tredje generalkonferansen for det latinamerikanske bisperådet (Celam) i Puebla i Mexico våren 1979.

Han ble utnevnt til koadjutor-erkebiskop med etterfølgelsesrett av Belo Horizonte den 22. november 1982. Den 5. februar 1986 ble han den tredje metropolitterkebiskop av Belo Horizonte eter Dom João Resende Costa. Han deltok som en av tre presidenter på den fjerde generalkonferansen for Celam i Santo Domingo i Den dominikanske Republikk høsten 1992. Han deltok på den niende ordinære bispesynoden høsten 1994 og bispesynoden for Amerika høsten 1997. Hans pastorale tjeneste har alltid konsentrert seg om utdannelse og sosial kommunikasjon.

Kardinal: Han ble den 21. februar 1998 kreert til kardinalprest av San Luigi Maria Grignion de Montfort av pave Johannes Paul II. Han ble medlem av Bispekongregasjonen, Det pavelige rådet for rettferdighet og fred (Iustitia et Pax) og Den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika.

Da han fylte 75 år i 1999, sendte han i henhold til kirkeretten paven sin avskjedssøknad. Men paven ventet helt til 28. januar 2004 før han innvilget søknaden. Da ble den 79-årige de Araújo etterfulgt som erkebiskop av Belo Horizonte av Walmor Oliveira de Azevedo (49), hjelpebiskop av São Salvador da Bahia og president for Troslærekommisjonen i den brasilianske bispekonferansen.

Han nådde aldersgrensen på åtti år den 13. august 2004 og mistet dermed retten til å delta i det neste pavevalget.

Død: Han døde den 8. oktober 2019, 95 år gammel, etter seksti år som biskop.

av Webmaster publisert 29.01.2004, sist endret 14.10.2019 - 17:28