FREZZA Fortunato

Kardinaldiakon, kannik i Peterskirken.

Kardinal: Den 20. mai 2022 ble det offentliggjort at pave Frans ville kreere ham til kardinal sammen med tyve andre på et konsistorium lørdag den 27. august 2022. Han sto som nummer tjueén på listen.

Neste konklave: Han var over åtti år da han ble kreert til kardinal, så han har aldri hatt stemmerett ved pavevalg.

av Mats Tande publisert 28.06.2022, sist endret 27.08.2022 - 18:16