GAGNON Edouard, P.S.S. (1918-2007)


GAGNON Edouard, P.S.S.Kardinalprest. Tidligere president for det pavelige råd for familien (1985-1990).

Født: Edouard Gagnon ble født tirsdag den 15. januar 1918 i Port-Daniel i bispedømmet Gaspé i Canada. Han studerte på presteseminaret i Montreal, hvor han tok bachelor-graden i teologi i 1940 og doktorgraden i 1941.

Prest: Han ble presteviet den 15. august 1940 i Montreal. Han sluttet seg til presteordenen Sulpisianerne (Societas Presbyterorum a Sancto Sulpicio - PSS). Han studerte kirkerett på universitetet i Laval i Québec mellom 1941 og 1944 og tok doktorgraden, og deretter underviste han i moraletologi og kirkerett på presteseminaret i Montreal (1945-54). Han var advokat ved erkebispedømmet Montreals ekteskapstribunal mellom 1947 og 1954 og sekretær for Kleruskontoret i Montreal mellom 1952 og 1954. Han var direktør for erkebispedømmets sommerleirer fra 1947 til 1952.

Mellom 1954 og 1960 var han rektor for presteseminaret St. Boniface i Manitoba, et embete han også hadde fra 1965 til 1966. Han var i mellomtiden direktør for presteseminaret i Manizales i Colombia mellom 1960 og 1965. Han deltok på Det annet Vatikankonsil (1962-65) fra 1964 som ekspert med ansvaret for legauditorer. Fra 1966 til 1970 var han provinsial for sulpisianerordenen i Canada, Japan og Latin-Amerika.

Biskop: Han ble den 19. februar 1969 utnevnt til biskop av Saint Paul i Alberta av pave Paul VI (1963-78). Han ble konsekrert den 25. mars 1969 av Emmanuele Clarizio, titularerkebiskop av Claudiopolis in Isauria, apostolisk delegat i Canada. Han gikk av som erkebiskop av Saint Paul den 3. mai 1972, og deretter var han rektor på det pavelige kanadiske kollegiet i Roma (1972-73). Den 11. januar 1973 ble han utnevnt til første visepresident for Den pavelige komiteen for familien, og i 1974 ble han president. Han ledet Vatikanets delegasjon til FNs internasjonale befolkningskonferanse i Bucuresti i Romania i august 1974.

Han ble visepresident for Den pavelige komiteen for familien den 10. desember 1976. Han deltok på den tredje ordinære bispesynoden i Vatikanet høsten 1974, den fjerde ordinære bispesynoden høsten 1977, den femte ordinære bispesynoden høsten 1980 og den sjette ordinære bispesynoden høsten 1983. Han ble den 7. juli 1983 forfremmet til titularerkebiskop av Giustiniana Prima og utnevnt til pro-president for Det pavelige råd for familien.

Kardinal: Han ble den 25. mai 1985 kreert til kardinaldiakon av Sant' Elena fuori Porta Prenestina av pave Johannes Paul II. Den 27. mai ble han utnevnt til president for Det pavelige råd for familien. Han deltok på den andre ekstraordinære bispesynoden høsten 1985 og den syvende ordinære bispesynoden høsten 1987. Han gikk av som president for Familierådet den 8. november 1990.

Den 3. januar 1991 ble han utnevnt til president for Den pavelige komiteen for internasjonale eukaristiske kongresser. Den 29. januar 1996 ble han "forfremmet" til kardinalprest og fikk kirken San Marcello som titularkirke. Han deltok på bispesynoden for Amerika høsten 1997. I mars 2001 gikk han av som president for komiteen for eukaristiske kongresser, 82 år gammel, og ble erstattet av den slovakiske kardinalen Jozef Tomko.

Han døde 25. august 2007 i Saint-Sulpice-seminaret i Montreal.

av Webmaster publisert 29.08.2007, sist endret 29.08.2007 - 11:05