GARCÍA-GASCO VICENTE Agustín (1931 - 2011)

Kardinalprest, erkebiskop emeritus av Valencia i Spania (1992-2009).

Født: Agustín García-Gasco ble født den 12. februar 1931 i Corral de Almaguer i erkebispedømmet Toledo i Spania. Han fikk sin første utdannelse ved Colegio de los Hermanos de las Escuelas Cristianas La Salle i Corral de Almaguer før han i 1944 begynte på seminaret i Madrid-Alcalá.

Prest: Han ble presteviet den 26. mai 1956 i Madrid av Leopoldo Eijo y Garay, biskop av Madrid-Alcalá og patriark av Vest-India. Han gjorde deretter tjeneste som prest i Villamanta i Madrid og i 1957 ble han utnevnt til biskoppelig delegat for bispedømmets Cáritas og professor ved skolen til Cursillos de Cristiandad. Fra 1958 til 1970 var han Asesor Religioso ved Kommissariatet for kulturutveksling ved Departementet for utdannelse og vitenskap og for Diputación Provincial i Madrid. Han var medlem av bispedømmets pastoralråd fra 1963 til 1966. I 1964 ble han prest i sognet Santísimo Cristo del Amor i Madrid, og i 1966 ble han utnevnt til prefekt og professor ved seminaret i Madrid.

Han studerte videre ved Det pavelige universitetet i Comillas, hvor han tok lisensiatgraden i teologi i 1969, diplom i industriell sosiologi og menneskelige relasjoner i 1970, diplom i bedriftsvitenskap i 1976 og diplom i voksenopplæring og fjernundervisningsteknikker i 1977.

I 1970 ble han prest i sognet Santiago y San Juan Bautista i Madrid. Han var generalsekretær for Institución Arzobispo Claret, medlem av det nasjonale sekretariatet for presteskapet i Madrid og rådgiver for Asociación de Padres de Familia del Colegio Sagrado Corazón. Han var også grunnlegger og direktør for Instituto Internacional de Teología a Distancia. I 1973 ble han professor i religion ved U.N.E.D. (Universidad Nacional de Educacisn a Distancia) og bispedømmedelegat for presteskapet. I 1977 ble han utnevnt til biskopsvikar for Det III vikariatet i Madrid. I 1979 ble han utnevnt til professor ved Instituto Teologico «San Damaso» Institución Arzobispo Claret.

Biskop: Han ble den 20. mars 1985 utnevnt av pave Johannes Paul II (1978-2005) til titularbiskop av Nona og til hjelpebiskop i Madrid-Alcalá. Han ble bispeviet den 11. mai 1985 i kirken Nuestra Señora de Guadalupe i Madrid av erkebiskop Ángel Suquía Goicoechea av Madrid (1983-94), kardinal fra 25. mai 1985 (d. 2006). Medkonsekratorer var kardinal Vicente Enrique y Tarancón, erkebiskop emeritus av Madrid (1971-83; d. 1994), og Antonio Innocenti, nuntius i Spania. I 1988 ble han utnevnt til generalsekretær for bispekonferansen for en periode på fem år. I 1990 ble han president for Instituto Internacional de Teología a Distancia, nå Instituto Superior de Ciencias Religiosas «San Agustín».

Den 24. juli 1992 utnevnte pave Johannes Paul II ham til erkebiskop av Valencia, og han tok erkebispedømmet kanonisk i besittelse den 3. oktober samme år. I 1995 ble han utnevnt til medlem av presidentkomiteen for Det pavelige råd for familien. Han var vert for den femte Verdensdagen for Familien i Valencia i 2006.

I 1996 ble han valgt til president for Bispekommisjonen for interkonfesjonelle forbindelser i den spanske bispekonferansen og utnevnt til medlem av presidentrådet for Asociación Internacional Lateranense. I 1999 ble han gjenvalgt som president for kommisjonen for interkonfesjonelle forbindelser. Han ble samme år utnevnt til medlem av Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen og gjenoppnevnt som medlem av presidentrådet for Asociación Internacional Lateranense. I 2005 ble han gjenoppnevnt som medlem av Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen for fem år. Ved plenumsmøtet i den spanske bispekonferansen i april 2007 ble han valgt til president for Bispekommisjonen for Troslæren.

Kardinal: Han ble kreert til kardinalprest i pave Benedikt XVIs andre konsistorium den 24. november 2007. Han sto som nummer åtte på listen over de nye kardinalene. Han var da 76 år gammel. Hans titularkirke er San Marcello. Denne kirken var tidligere titularkirke for kardinal Edouard Gagnon PSS (1918-2007), som opprinnelig var kardinaldiakon av Sant'Elena fuori Porta Prenestina, men som fikk kirken San Marcello som titularkirke da han den 29. januar 1996 ble «forfremmet» til kardinalprest.

Den 8. januar 2009 innvilget paven hans avskjedssøknad av aldersgrunner. Han var da nesten 78 år gammel. Han ble etterfulgt som erkebiskop av erkebiskop Carlos Osoro Sierra av Oviedo (f. 1945). Kardinalen fungerte som apostolisk administrator av Valencia til hans etterfølger ble installert den 18. april 2009.

Han fylte åtti år den 12. februar 2011 og mistet derved retten til å delta i neste pavevalg.

Død: Han døde den 1. mai 2011 i Roma, få måneder etter sin åttiende fødselsdag Han hadde reist dit i forbindelse med saligkåringen av den salige pave Johannes Paul II samme dag, men ble rammet av et hjerteinfarkt og døde tidlig på morgenen.

av Webmaster publisert 12.10.2010, sist endret 01.05.2011 - 22:28