GASSIS Macram Max, M.C.C.J.


Biskop av El Obeid, Sudan (i eksil i Kenya).

Født i Khartoum i Sudan den 21. september 1938. Trådte inn i combonianermisjonærenes kongregasjon, prestestudier i England og i Italia.

Presteviet den 28. juni 1964, vendte samme år tilbake til Sudan og virket i en menighet. Utnevnt til kansellist for erkebispedømmet Khartoum i 1968. Generalsekretær for den sudanesiske katolske bispekonferanse fra 1973. Tok utdannelse ved Catholic University i Washington DC, USA i administrasjon og i kirkerett, frem til 1979. Ansvarlig for Caritas Sudan tidlig på 1980-tallet. Utnevnt til apostolisk administrator av El Obeid 1984.

Utnevnt til biskop av El Obeid den 12. mars 1988 og bispeviet den 15. mai 1988.

Etter at biskop Gassis i 1988 vitnet for den amerikanske kongressen i Washington DC om de vedvarende overgrepene i Sudan, ble han anklaget som kriminell av den sudanesiske regjering. I 1990 måtte han til Tyskland og USA for kreftbehandling, og siden da har han - likesom en rekke andre sudanesiske katolske biskoper - levd praktisk talt i vedvarende eksil fra sin hjord. Han er blitt nektet innreise til landet av Sudans regjering, kun korte besøk har vært mulig. Pavestolen utnevnte i 1992 en apostolisk administrator som leder for bispedømmet El Obeid i biskop Gassis' fravær; Msgr. Antonio Menegasso (bispeviet i 1996).

av Webmaster publisert 29.01.2004, sist endret 29.01.2004 - 21:42