Se biskopens video

Vignett video biskop Eidsvig

I en video til katolikkene i Norge forteller biskop Bernt Eidsvig om sin rolle i en raskt voksende kirke, og hvordan og hvorfor han utfører sine oppgaver.

Lesetips

Apostolisk brev fra pave Frans til alle ordensfolk i anledning av det gudviede livs år.

Les mer
 

GIJSEN Jóhannes Mattías

GIJSEN Jóhannes Mattías Emeritert biskop av Reykjavík, Island.

Født i Oeffelt (bispedømmet s'Hertogenbosch) i Nederland den 7. oktober 1932. Presteviet den 6. april 1957. Utnevnt til biskop av Roermond (Nederland) den 20. januar 1972 og bispeviet den 13. februar 1973 av pave Paul VI i Roma. Fratrådt fra embedet som biskop av Roermond den 22. januar 1993. Utnevnt til titularerkebiskop av Maastricht den 3. april 1993. Utnevnt til biskop av Reykjavík den 24. mai 1996.

Gikk av for aldersgrensen på 75 år den 7. oktober 2007 etter å ha vært biskop av Island siden 1996. Etterfulgt av biskop Pétur (Pierre) Bürcher som ble utnevnt den 30. oktober 2007.

Døde 24. juni 2013 i Sittard (Holland), 80 år gammel.