GIORDANO Michele (1930-2010)


GIORDANO MicheleKardinalprest. Erkebiskop emeritus av Napoli (1987-2006).

Født: Michele Giordano ble født fredag den 26. september 1930 i Sant'Arcangelo i bispedømmet Tursi-Lagonegro (til 1976: Anglona-Tursi) i provinsen Potenza i regionen Basilicata i Sør-Italia. Han hadde mange slektninger som vokste opp sammen med ham, men han valgte sin egen vei og begynte på gutteseminaret i Potenza da han var svært ung. Han fortsatte på Det pavelige regionale seminaret i Salerno og Det pavelige interregionale seminaret i Posillipo, hvor han tok lisensiatgraden i teologi.

Prest: Han ble presteviet den 5. juli 1953, bare 22 år gammel. Deretter utførte han pastoralt arbeid i bispedømmet Anglona-Tursi som sogneprest i Scanzano. Da han var 29 år gammel, ble han i 1959 utnevnt til direktør for bispedømmets kateketiske senter og dets senter for sosiale studier, og samtidig var han bispedømmets assistent for Katolsk Aksjon. Professor i religion. 38 år gammel ble han bispedømmets generalvikar i 1968. Han ble utnevnt til monsignore den 23. februar 1968.

Biskop: Han ble den 23. desember 1971 utnevnt til titularbiskop av Lari Castello, hjelpebiskop av Matera og apostolisk administrator sede vacante av Gravina og Irsina av pave Paul VI (1963-78). Han ble konsekrert den 5. februar 1972 av Giacomo Palombella, biskop av Matera og Irsina. Han ble den 12. juni 1974 utnevnt til metropolitterkebiskop av Matera og Irsina. Noe av det første han gjorde, var å gjenåpne bispedømmets seminar, som hadde vært stengt i seksti år. Etter å ha tatt initiativet til flere studiekongresser mellom 1978 og 1982 visiterte han sitt bispedømme for å se i hvilken grad direktivene fra konsilet var gjennomført. I Matera grunnla han også en teologiskole for legfolket og et pastoralsenter for familien.

Han ble den 9. mai 1987 utnevnt til metropolitterkebiskop av Napoli av pave Johannes Paul II. Han tok erkebispedømmet kanonisk i besittelse den 27. juni 1987.. Han ble valgt til president for bispekonferansen i Campania den 27. september 1987. I november 1987 besøkte han det italienske samfunnet i USA, og han møtte spesielt det napolitanske samfunnet i anledning sitt besøk på utstillingen av skattene fra San Gennaro i Brooklyn Museum. Hans motto som erkebiskop er Sicut flumen pax tua.

Kardinal: Han ble den 28. juni 1988 kreert til kardinalprest av San Gioacchino ai Prati di Castello av pave Johannes Paul II. Han ble medlem av Kardinal- og bisperådet i Statssekretariatets annen seksjon, Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen, Kleruskongregasjonen og Det pavelige rådet for pastoral assistanse for helsearbeidere.

Han deltok på den åttende ordinære bispesynoden høsten 1990. Han var pavens spesialutsending til feiringen av 400-årsjubileet for helligdommen Madonna dell'Arco i Italia i mai 1993 og til avslutningen av feiringen av 300-årsjubileet for den hellige Alfonso Maria Liguoris fødsel i Pagani i Italia i november 1997.

Han fratrådte som erkebiskop av Napoli den 20. mai 2006, , i en alder av 75 år og ble etterfulgt av kardinal Crescenzio Sepe. Han fylte åtti år den 26. september 2010 og mistet derved retten til å delta i neste pavevalg. Han døde 1. desember 2010 i Napoli, 80 år gammel, vel to måneder etter sin åttiårsdag.

av Webmaster publisert 03.12.2010, sist endret 03.12.2010 - 14:13