GIROTTI Gianfranco, O.F.M.Conv. (1937- )

null

Biskop, den romerske kurie, tidligere regent for Det apostoliske Pønitentiari (2002-12)

Født: Gianfranco Girotti ble født den 21. april 1937 i Roma i Italia.

Prest: Han ble presteviet den 17. februar 1963, 25 år gammel. for bispedømmet Roma. Han ble senere medlem av konventualene eller svarte fransiskanere (Ordo Fratrum Minorum Conventualium – OFMConv). Han fullførte sine studier i Roma med baccalaureat (bachelorgrad) i filosofi fra Det pavelige universitetet Urbaniana, lisensiat i teologi fra Det pavelige teologiske fakultet San Bonaventura, doktorgrad i kirkerett og sivilrett (utroque jure) fra Det pavelige Lateranuniversitetet og advokatdiplom fra Den Romerske Rotas tribunal.

I sin orden var han generalassistent med ansvar for rettslige spørsmål samt generaladvokat. I 1969 ble han utnevnt til undersekretær for Troslærekongregasjonen og var i ti år kontorsjef for avdelingen for disiplinærsaker. Han var også tilknyttet seksjonen for ekteskap- og prestespørsmål. Han var også dosent ved det pavelige universitetet Urbaniana, hvor han underviste i jus ved instituttene for konsekrert liv og for oppløsning av ekteskap in favorem fidei eller rato et non consummato. Han var også dommer ved ankedomstolen ved det kirkelige tribunalet i Lazio.

Han ble den 16. februar 2002 utnevnt til regent (nestkommanderende) for Det apostoliske Pønitentiari, som står for absolusjon i fem spesifikke saker: Prestekandidater som har deltatt direkte i en abort, prester som har brutt skriftemålets segl, prester som har gitt sakramental absolusjon til en egen seksualpartner, vanhelligelse av eukaristien og drapsforsøk på paven.

Biskop: Han ble den 15. november 2006, nesten sytti år gammel, utnevnt av pave Benedikt XVI (2005-13) til titularbiskop av Meta. Han ble bispeviet den 16. desember 2006 av kardinalstatssekretær Tarcisio Bertone, assistert av kardinalene James Francis Stafford og Jean-Louis Tauran.

Han gikk av som regent for Det apostoliske Pønitentiari den 26. juni 2012 etter oppnådd aldersgrense på 75 år og ble etterfulgt av Msgr. Krzysztof Józef Nykiel. Den 15. september 2012 ble biskop Girotti utnevnt av pave Benedikt til medlem av Helligkåringskongregasjonen for en periode på fem år. Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble biskop Girotti stadfestet som medlem av Helligkåringskongregasjonen (19. desember).

Kilder: Annuario Pontificio, en.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org – Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 22. juli 2009

av Webmaster publisert 22.07.2009, sist endret 24.12.2013 - 15:32