GONZÁLEZ MARTÍN Marcelo


GONZÁLEZ MARTÍN MarceloKardinal. Tidligere erkebiskop av Toledo (1971-1995).

Født: Marcelo González Martín ble født onsdag den 16. januar 1918 i Villanubla i erkebispedømmet Valladolid i Spania. Han fikk sin utdannelse på seminaret i Valladolid og studerte på det pavelige universitetet i Camillar, hvor han tok doktorgraden i teologi.

Prest: Han ble presteviet den 29. juni 1941 i Camillar. Mellom 1941 og 1960 underviste han i teologi på seminaret i Valladolid og deretter i medisin og jus ved det statlige universitetet i Valladolid, utførte pastoralt arbeid i erkebispedømmet Valladolid og flere andre spanske bispedømmer, reiste rundt i hele Spania og holdt åndelige øvelser og retretter, var bispedømmekapellan for Katolsk aksjon og grunnla "Patronato de San Pedro Regalado" for bygging av hus for fattige familier. Han ble utnevnt til monsignore den 24. mars 1960.

Biskop: Han ble den 31. desember 1960 utnevnt til biskop av Astorga av den salige pave Johannes XXIII (1958-63). Han ble konsekrert den 5. mars 1961 av Ildebrando Antoniutti, titularerkebiskop av Sinnada di Frigia, nuntius i Spania. Han deltok på Det annet Vatikankonsil (1962-65). Den 21. februar 1966 ble han forfremmet til titularerkebiskop pro illa vice av Case Mediane og utnevnt til koadjutor-erkebiskop med etterfølgelsesrett av Barcelona av pave Paul VI (1963-78). Den 7. januar 1967 ble han utnevnt til erkebiskop av Barcelona, og den 3. desember 1971 ble han forfremmet til metropolitterkebiskop av Toledo, som er Spanias primatsete. Han deltok på den første ordinære bispesynoden i Vatikanet høsten 1967 og den tredje ordinære bispesynoden høsten 1974.

Kardinal: Han ble den 5. mars 1973 kreert til kardinalprest av Sant' Agostino av pave Paul VI. Han deltok i konklavene i august og oktober 1978. Han deltok på det første ekstraordinære kardinalkonsistoriet i Vatikanet høsten 1979. Han var pavens spesialutsending til feiringen av 400-årsjubileet for grunnleggelsen av Det engelske kollegiet i Valladolid i Spania i desember 1989 og til feiringen av 500-årsjubileet for Tordesilla-avtalen i Valladolid i Spania i juni 1994. Han gikk av som erkebiskop av Toledo den 23. juni 1995, 77 år gammel.

Han døde den 25. august 2004 i Toledo.

av Webmaster publisert 30.08.2004, sist endret 30.08.2004 - 23:19